Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bispevalg i Helsingør: Sagen, ikke personen

Syv præster fra Helsingør Stift er gået sammen om et initiativ, der skal sikre en god samtale i stiftet både før og efter det kommende bispevalg. De inviterer til tre arrangementer for at sætte gang i samtalen om sagen frem for personen.

 

"Alt for ofte bliver et bispevalg et spørgsmål om personen og ikke sagen – nemlig den fælles sag, det er at skabe gode betingelser for kirkens liv og vækst." Sådan skriver syv præster fra Helsingør Stift i en pressemeddelelse om, hvorfor de har taget initiativ til tre debatarrangementer i foråret 2020. Ambitionen er at skabe et grundlag for en bred samtale om stiftets udfordringer og behov i stedet for kun at tale om kandidater.

De tre arrangementer bliver afholdt i Dyssegaardkirkens Sognegaard, og alle er velkomne til at deltage. Hvert arrangement bliver indledt af korte oplæg fra engagerede mennesker, der kender og er optagede af folkekirken. Entre 50 kroner.

Den nuværende biskop, Lise-Lotte Rebel, forlader embedet i januar 2021, hvor hun fylder 70. Den nye biskop vælges i efteråret 2020. 

 

 

DEBATARRANGEMENTERNE

 

Hvem er folkets kirke?

Tirsdag den 18. februar kl. 19-21

 

Folkekirken kan påberåbe sig sit navn af mange grunde. Den kan hedde, som den gør, af historiske grunde. Eller den kan hedde folkekirke, fordi den er de flestes kirke. Den kan også hedde folkekirke, fordi den rummer en særlig bredde i sit budskab og sin medlemskreds. Vi vil forfølge grundene og måske finde flere. Vi vil også drøfte om – og hvordan – folkekirken kan blive ved med at leve op til sit navn i fremtiden.

 

Oplæg ved Ulla Morre Bidstrup, ph.d. og uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og Anton Pihl,

bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd.

 

Hvem tager konflikten?

Onsdag den 11. marts kl. 19-21 - OBS: AFLYST PÅ GRUND AF CORONAEPIDEMIEN

 

Biskoppen er leder i folkekirken via tilsynsembedet. Hvordan leder man et stort stift som Helsingør? Hvem leder biskoppen stiftet sammen med? Hvilken rolle spiller menighedsrådet, provstiet, stiftsrådet i forhold til ledelse af præster, medarbejdere og menighedsråd? Og hvem har kompetencen til at tage ledelsen, når der opstår konflikt i samarbejdet mellem præst og menighedsråd og mellem præster indbyrdes?

 

Oplæg ved Lisbet Christoffersen, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, Søren Ødum Nielsen,

formand for Stiftsrådet i Helsingør Stift, og Niels Vincens Grunnet, sognepræst og næstformand i Præsteforeningen.

 

Hvem taler biskoppen med?

Onsdag den 15. april kl. 19-21

 

En biskop er ikke alene biskop inden for et stift. En biskop er også et ansigt og en stemme udadtil. Hvordan indgår biskoppen i de politiske forhandlinger med kirkeministeriet og folketinget? Hvordan indgår biskoppen og folkekirken i den offentlige debat? Og i samtalen med alle de andre samfundsmæssige og kulturelle aktører?

 

Oplæg ved Daniel Toft Jakobsen, socialdemokratisk folketingsmedlem og medlem af Kirkeudvalget, Hans Raun Iversen

æresdoktor og lektor emeritus, Det Teologiske Fakultet på KU, og Heiner Lützen Ank, cand. theol. og journalist ved Kirke.dk.