Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stiftskonvent 2023: Den evige protest – kirken mellem oprør og orden

Årets stiftskonvent handler om forholdet mellem oprør og orden. Tag til konventet og deltag i samtalen om hvordan folkekirken balancerer mellem identitet og relevans.

Peter Lodberg, Kristian Leth og Søren Holst er blandt oplægsholderne på årets stiftskonvent.

Mandag d. 12. juni til onsdag d. 14. juni.

Kirken har gennem sin lange historie befundet sig i spændingsfeltet mellem oprør og ortodoksi. Religion betyder at binde sammen, skabe orden i kraft af ritualiseringer og støtte til den bestående orden. Derimod talte Jesus i sin forkyndelse imod både religion og verdens magthavere med sit radikale budskab.

Semper reformanda, kirken skal hele tiden reformeres og fornys. Det er som bekendt et reformatorisk slagord. I kirkens historie er det reformationer og ikke revolutioner, der ændrede kirken og gjorde den vedkommende og modig i sin tid. Men har vi glemt denne kaldelse til forandring og er vi blevet for magelige eller frygtsomme i ønsket om at gøre os relevante i tiden, men uden sans for det mod, som udspringer af Jesu forkyndelse?

Den slovenske filosof Slavoj Žižek ser den protestantiske kirke på en vigtig mission i vores tid ved et konstant oprør mod magtinstitutioner i kraft af sit radikale syn på menneskets ligeværd. Han ser kristendommens forkyndelse som en vigtig modstemme til den indadvendthed og mindfulness, der præger ikke bare kirken, men tiden. Kristendommen har ifølge Žižek en revolutionær impuls, som i langt højere grad bør høres.

På de indre linjer i folkekirken kaldes der til opgør med det lutherske gudsbillede og menneskesyn, som det er formuleret i bekendelsesgrundlaget. Er Luther blevet irrelevant for os i dag? Skal den lutherske reformation fortsættes (Grundtvig) med tydeligere frigørelse fra Luther selv? Hvilket fælles læregrundlag og orden er der på den anden side af det oprør?

Stiftskurset i år vil se på balancen mellem disse modpoler i vores kirke i dag. Hvor er balancepunktet mellem identitet og relevans? Savner vi præster mod til at tale tiden imod?

De bedste hilsener fra arrangørgruppen

Peter Birch, Eva Tøjner Götke, Eskil S. Dickmeiss, Elisabeth Arendt, Karina Juhl Kande, Carsten Mulnæs og Ulla Salicath

 

Læs mere om program og tilmelding under billederne af oplægsholdere.

Kristian Leth kommer onsdag d. 14. juni og taler om "Verdens vigtigste bog"

 Professor Peter Lodberg kommer mandag d. 12. juni og taler om "Kirken mellem oprør og orden"

Sognepræst Søren Holst kommer d. 12. juni og taler om "Messias: Den forventede oprører – eller oprør med forventningerne?"

Lektor Mads Peter Karlsen kommer d. 13. juni og taler om "En religion for ateister, revolutionære og antiklerikale, eller kristendom ifølge Slavoj Žižek"

Teaterleder Anna Malzer kommer d. 12. juni og taler om "De unge kræver forandring! Deres eget problem, eller vores alles? "

Program for stiftskonventet 

MANDAG d. 12. juni

13.00 Indkvartering på Grundtvigs Højskole, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød

14.00 Velkomst ved biskop Peter Birch

14.30 Sognepræst Søren Holst, Ph.d.: Messias: Den forventede oprører – eller oprør med forventningerne?

At Jesus bliver forstået ud fra nogle forventninger i den kultur, han blev født ind i, går som en rød tråd gennem NT: Tiggeren, der råber ”Du Davids søn”, giver ikke en oplysning om Jesus’ stamtavle, men udtrykker en forhåbning: Man ventede bl.a. en oprører mod besættelsesmagten. Hvad man fik, var mindre entydigt. Den messias, der faktisk kom, gjorde oprør mod forventningerne. Men han stillede sig ikke af den grund bag gældende orden. Så hvor har vi ham mellem oprør og orden?

16.15 Professor Peter Lodberg. Ph.d., dr.theol.: Kirken mellem oprør og orden

Allerede de første kristne menigheder var udfordret til at overveje, om lydigheden mod kejseren skulle være absolut. Skulle de bede til kejseren eller for kejseren? Deres beslutning kom til at danne teologisk skole lige siden. Foredraget vil søge at belyse, hvordan den oldkirkelige arv er blevet forvaltet teologisk med fokus på nyere og nyeste tematikker.

18.30 Middag

20.00 Teaterleder Anna Malzer, MungoPark: De unge kræver forandring! Deres eget problem, eller vores alles? 

En stor del af den unge generation, protesterer mod cis-kultur, det mandsdominerede samfund og ulige magthierarkier. De gør oprør mod minoritetsundertrykkelse og ødelæggelsen af vores klode. Hvorfor råber de så højt lige nu?  Og hvordan svarer vi voksne de unge – hvis vi ikke er enige?  Hvordan kan vi som kulturbærende institutioner – teater og kirke – tale ind i de unges verden?

TIRSDAG d. 13. juni

7.30 - 8.15 Yoga for alle v/ yogainstruktør Pia Jønsson (medbring evt. egen måtte)

9.00 Morgengudstjeneste i Ullerød kirke ved sognepræst Elisabeth Arendt

10.00 Lektor Mads Peter Karlsen, Ph.d.: En religion for ateister, revolutionære og antiklerikale, eller kristendom ifølge Slavoj Žižek

”Jeg nægter at være medlem af en klub, som vil have mig som medlem.” Sådan lyder en velkendt punchline fra Marx’ Brothers, som den slovenske filosof Slavoj Žižek (f. 1949) ynder at turnere med. Denne oneliner er den mest præcise formel for Žižeks opfattelse af det eneste sande forhold mellem kirken og dens medlemmer. Hvordan det skal forstås, vil jeg forsøge at nærme mig et svar på i mit foredrag, der har tre dele. Først vil jeg med afsæt i tre teologiske nøgletemaer – den korsfæstede Gud, næstekærlighedsbuddet og radikal universalisme – give et kort signalement af Žižeks begreb om kristendom. Derefter vil jeg se nærmere på hans forståelse af forholdet mellem revolution og reformation. Inden jeg afslutningsvis vender tilbage til spørgsmålet om hans syn på kirken.

11.45 Paneldebat om ”Må vi være her?”

For et år siden kom tre teologer med en lille bog, hvor de kaldte til oprør med Luthers teologi. Hans gudsbillede og menneskesyn hviler efter forfatternes mening som en tung skygge over folkekirken. De drømmer om en ”relevant folkekirke, der kan forkynde Guds rige, så man kan mærke det ind i knoglerne og se livet boble surdejsagtigt af det.”

Sognepræst Louise Højlund Franklin, Langenæskirken, er en af de tre forfattere. Arrangørgruppen har sat hende stævne med en af bogens kritikerne, sognepræst Katrine Winkel Holm fra Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby pastorat.

Paneldebatten modereres af sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyndby sogn.

13.00 Frokost

14.30 Præsters små og store oprør

  • Sognepræst Elisabeth Arendt, Glostrup: Tegn din prædiken
  • Sognepræst Andreas Christensen, Hellig Kors: Gå ud af rummet
  • Sognepræst Eva Holmegaard Larsen, Nødebo: Den modige kirke
  • Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen: Den sociale kirke

16.00 Walk and Talk

18.00 Velkomstdrink

18.30 Festmiddag og revy

ONSDAG d. 14. juni

9.00 Morgengudstjeneste i Ullerød Kirke ved biskop Peter Birch

10.00 Verdens vigtigste bog - Kristian Leth om Bibelen

Kristendommen er grundlagt af en oprører, der blev korsfæstet for sine radikale ideer. Luther baserede sin reformation på samme revolutionære forhold til dem, der kom før. I dag er protesten set som en dyd, den er central for vores selvforståelse, vi definerer vores religion som protestantismen. På mange måder er det moderne samfund fortællingen om en protest, der er blevet ved, indtil den i dag har forkastet alt på nær protesten i sig selv.

11.30 Afslutning ved biskop Peter Birch

12.00 Frokost – en sandwich at gå hjem på

Tilmelding:

Udgiften til stiftskonventet dækkes fuldt af Helsingør Stift, men på grund af værelsesfordeling og forplejning er tilmelding nødvendig og bindende.

Tilmelding foregår digitalt via dette link: https://forms.office.com/e/tg6p05Z8kB

Emeriti bedes tilmelde sig via mail direkte til Karina Juhl Kande (kjk@km.dk).

I forbindelse med den elektroniske tilmelding bedes man samtidig sende en mail til provsten vedr. deltagelse i kurset. Vi bekræfter modtagelsen af tilmeldinger efter tilmeldingsfristen, men vær opmærksom på selv at notere de afgivne oplysninger, da de ikke vil fremgå af kvitteringen.

Tilmeldingsfrist: 15. maj

Vær opmærksom på, at man udover navn og tjenestested også bedes angive:

a)       Hvem man har aftalt at dele værelse med – ellers sætter vi jer sammen med en anden. Der er ikke nok enkeltværelser til alle.

b)      Ved delvis deltagelse angives præcise ankomst- og afrejsetidspunkt af hensyn til måltiderne.

c)       Eventuelle allergier eller ønske om vegetarkost

Eventuelle spørgsmål vedr. tilmelding bedes rettet til Karina Juhl Kande på e-mail: kjk@km.dk