Nyheder
Nyheder

Smittet med covid-19 i kirken?

Hvis du er smittet med covid-19 i forbindelse med dit arbejde som ansat i folkekirken, skal det anmeldes som arbejdsskade.

Grøn dna-streng med coronavirus

På grund af risikoen for senfølger regnes smitte med covid-19 i forbindelse med arbejdet som en arbejdsulykke og skal indberettes som sådan.

Af Stefanie Laursen

Hvis du bliver smittet med covid-19, mens du er på arbejde - eller har mistanke om, at smitten er sket her - opfattes det som en arbejdsulykke, og derfor skal det indberettes, så det kan blive anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) via den digitale anmeldelsesportal EASY.

AES skal bruge disse oplysninger:

  • Dato og tidspunkt for den formodede smitte
  • Beskrivelse af situationen
  • Sted, f.eks. i kirken i forbindelse med gudstjeneste, i forbindelse med menighedsrådsmøde i sognegården, ved et besøg hos sognebarn
  • Dato for sygemelding og raskmelding

Præster skal sende oplysningerne til stiftsadministrationen på mail: kmhel@km.dk

Kirkens øvrige ansatte skal anmelde via menighedshedsrådet i den lokale kirke.