Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Skaberværket er en gave vi må tage vare på

Biskop Peter Birch deltog den 3. juni da Vallensbæk Kirkeskov blev indviet. Et sted som vil skabe rekreative muligheder og yder sit bidrag til den grønne omstilling. Læs hans tale her: 

Foto: Inge Thormann

Af biskop Peter Birch

Tale ved indvielsen af Vallensbæk Kirkeskov den 3. juni 2024  

For et træ er der håb,  
hvis det fældes, kan det skyde igen;  
det holder ikke op med at sætte friske skud.  

Selv om rødderne i jorden er gamle,  
og stubben dør i mulden,  
gror det igen, så snart det mærker vand,  
og sætter grene som et nyplantet træ.  

Sådan tales der i Bibelen om træet.  

For et træ er der håb. Og der er håb i et træ. Det gror, det vokser, det sætter nye skud, nye grene. Det rækker ud over menneskers år. De gamle træer, vi går forbi i de store skove og parker, har stået der gennem turbulente tider og bevidnet enorme samfundsmæssige forandringer. Og de træer, vi planter i dag, vil på samme måde række ind i fremtiden og glæde kommende generationer.

Træerne repræsenterer en skaberkraft, der henrykker os, skaber glæde og livsbetingelser. Når vi går gennem en skov, kommer vi i kontakt med en ro og en refleksion, der rækker ud over os selv som mennesker. Vi mærker skaberværkets kraft, styrke og skønhed.  

Jeg har glædet mig utroligt meget til at være med til indvielsen af Vallensbæk Kirkeskov i dag. Det er et initiativ, der på samme tid skaber rekreative muligheder og yder sit bidrag til den grønne omstilling. I 2022 blev Folkekirkens Grønne Omstilling etableret for at inspirere og motivere til grøn omstilling i folkekirken. Som formand for styregruppen bag Folkekirkens Grønne Omstilling glæder det mig at høre daglige eksempler på initiativer rundt om i folkekirken, der er med til at bidrage til det fælles mål: At reducere vores CO2-aftryk og skabe en mere bæredygtig udvikling for alt levende.   

Den grønne omstilling er en ambition, folkekirken naturligvis deler med resten af samfundet og arbejder aktivt med på. For skaberværket er en gave, som vi må tage vare på, så der også for kommende generationer er de nødvendige ressourcer, gode livsbetingelser og rum for undren og taknemmelighed.   

Tak til Vallensbæk Kirke og menighedsråd, Vallensbæk Kommune, Klimaskovfonden og alle andre, der har bidraget til, at Vallensbæk Kirkeskov nu realiseres.   

Tak for invitationen til at være med her i dag. Og hjertelig tillykke med jeres nye kirkeskov. Må den vokse og blive til glæde for nuværende og kommende generationer!