Nyheder
Nyheder

Samskabelse skal gøre folkekirken til medspiller

En samskabelseskonsulent skal sikre, at folkekirken i Helsingør Stift er med til at bekæmpe ensomhed og styrke den grønne omstilling. Blandt meget andet. For lige nu bliver der kaldt på kirken, og det skal vi svare på, siger Peter Birch.

 Billedet er fra en sommerferietur til Hvide Sande

Eksempel på samskabelse: Billedet er fra en sommerferietur til Hvide Sande - arrangeret af et lokalt kommunalt ungdomshus i Hillerød i samarbejde med Grønnevang Kirke. (Foto: Thyge Enevoldsen)

Helsingør Stift søger lige nu en såkaldt samskabelseskonsulent. Sådan en har stiftet ikke haft før, så hvad skal vedkommende egentlig lave – og hvorfor sker det lige nu?

Det giver god mening at ansætte en konsulent til at arbejde med samskabelse, mener biskop Peter Birch: ”Der er grøde i forholdet mellem folkekirken og andre institutioner og aktører i civilsamfundet i de her år. Mange efterspørger folkekirken som medspiller. Det ser jeg som en meget positiv udfordring og derfor er det vigtigt, at vi forstår at svare på det som folkekirke. Stiftskonsulenten får det som ansvar og opgave at ruste os til at gå ind samskabelsesprojekter på sogne-, provsti- og stiftsplan.”
 

Hvorfor har vi brug for en konsulent til at sikre det? 

”Fordi vi som stift gerne vil sikre udvikling og en stærk folkekirke, der placerer sig centralt i samfundet. Der sker allerede meget – tænk bare på Skoletjenesterne, der gennem mange år har sikret værdifuld samskabelse mellem kirke og skole. Og der sker meget nyt, hvor vi som kirke bliver kaldt på og kan byde ind. Vi har en rig tradition, levende fællesskaber og stærke netværk, som vi kan bringe i spil, når det fx gælder bekæmpelse af ensomhed og marginalisering, integration og dannelse for at nævne oplagte områder. Den grønne omstilling er et andet eksempel. At samle viden, knytte relationer og skabe rammer for, at vi kan arbejde med samskabelse – det kræver opmærksomhed, eftertanke og ressourcer. Det er det, vi styrker med en konsulent.”
 

Hidtil har vi haft en teologisk konsulent i stiftet, men nu bliver det teologiske en del af samskabelseskonsulentens opgaver. Skal det forstås som en nedprioritering af det teologiske konsulentarbejde? 

”Nej, det er det på ingen måde. Derfor er det også en teolog, vi søger, og meget af det, som hidtil har ligget i den teologiske konsulentstilling, kommer fremover til at ligge hos samskabelseskonsulenten, der også har en kvart stilling mere at gøre godt med. Den teologiske eftertanke er afgørende, og det gælder i øvrigt for alle konsulentstillingerne.”


En af opgaverne for den nye samskabelseskonsulent bliver at fungere som koordinator for stiftets øvrige konsulenter. Hvad kommer det til at betyder for konsulentgruppen, at der bliver en koordinator? 

”Hensigten er, at der skal være en stærkere sammenhæng i konsulenternes arbejde, og at der bliver en rød tråd fra Stiftsrådets visioner for stiftet til det vigtige arbejde, som konsulenterne udfører. En styrket koordination vil betyde, at vi får mere ud af alles kræfter.”


Nogle stemmer har kritiseret det fokus, folkekirken i den sidste tid har haft på begrebet samskabelse. Hvad er egentlig forskellen på ’samarbejde’ og ’samskabelse’? Er der tale om newspeak, eller dækker begreberne over noget forskelligt? 

”Som navnet siger er samskabelse at skabe sammen. Det er vigtigt. Det handler altså ikke om, at ’her kommer vi og løser en opgave’, men om at vi sammen med andre går ind i at løse fælles udfordringer, hvor vi yder vores bidrag og kan sætte vores perspektiv, der handler om menneskelig ligeværdighed, fællesskabets betydning og barmhjertighedens nødvendighed.

Når vi samskaber, skal vi ikke opgive os selv og det, vi står for. Men vi skal være parate til at lade processen forme arbejdet og det, vi sammen gør. Det er jeg overbevist om, at vi bliver en stærkere folkekirke af.”

Der er ansøgningsfrist på stillingen som samskabelseskonsulent torsdag den 17. juni.