Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sammen om de store udfordringer til provstikonference 

Over 100 provstiudvalgsmedlemmer brugte en lørdag på at drøfte mulige løsninger på folkekirkens største udfordringer i de kommende år. 

Med ordene fra Kaj Munks "Den blå anemone" i mund og øre indledte provstiudvalgs- og stiftsrådsmedlemmer, konsulenter, provster og biskop provstikonferencen lørdag d. 4. marts. Foto: Sille Arendt

Af Benjamin Birk Christophersen

Også i denne tid står folkekirken med udfordringer. Derfor havde Helsingør Stiftsråd indbudt provster og provstiudvalg til konference lørdag d. 4. marts for at dele erfaringer og drøfte de fælles udfordringer i Helsingør Stift. Over 100 valgte at deltage.

Helsingør Stiftsråds strategi udgjorde rammen for dagens drøftelser. Målet var at blive endnu skarpere på hvordan man kan adressere udfordringerne og finde løsninger til gavn lokalt og på tværs. 

Stiftsrådet og biskop Peter Birchs ambition er at placere folkekirken centralt i samfundet og fortsat udvikle folkekirken så den bevarer relevans og udstrakt kontakt med borgerne. Læs mere om stiftsrådets strategi her.

Men den ambition kan ikke indfries fra ét sted. Her må alle byde ind med deres idéer, erfaringer og ressourcer. Det gjorde Peter Birch klart i sin indledning.

Derpå fortalte han om baggrunden for stiftsrådets strategi, der har følgende fokusområder:

  • Dåb
  • Nye indbyggere (nye boligområder og migranter)
  • Mobile menigheder (studiesteder, hospitaler og sommerhusejere)
  • Særlige grupper (unge voksne og ældre)

”Vi har en meget udstrakt geografi i Helsingør Stift og provstierne er meget forskellige, men vi står med mange af de samme udfordringer,” sagde Peter Birch og udtrykte sin glæde over at alle provstier var repræsenteret:

"Det er en fælles drøftelse vi skal have, og den er vigtig. Derfor er jeg glad for, at det er jer i provstiudvalgene, der er kommet."

Efter indledningen kunne deltagerne vælge hvilket af de fire fokusområder de ville arbejde videre med i en workshop. Det førte til fire interessante og udbytterige drøftelser, hvor stiftets konsulenter førte referat til senere opfølgning. Det var tydeligt, at der både er lyst og mod på et øget samarbejde på tværs af sogne og provstier.

Ny økonomilov og grøn omstilling

Efter frokosten kom politisk chef i Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Vium Nielsen med et oplæg om den nye økonomilov, der er på vej. Den vil give flere og enklere muligheder for samarbejde og fleksibel økonomistyring, mener Flemming Vium Neilsen. De muligheder, der kan komme med en ny økonomilov faldt i god jord blandt deltagerne på konferencen.

Derefter fik formand for Frederiksværk provstiudvalg Mikael Erthmann ordet. Han delte erfaringer fra arbejdet med grøn omstilling i Frederiksværk Provsti og kunne fortælle, at man regner med at havde opnået 70% CO2 -reduktion senest i 2030.

Han anbefalede at lægge en grundigt gennemarbejdet plan, der tager højde for hvor stor udledning man har i dag, og finder et bud på hvor det bedst kan betale sig at reducere eller omlægge energiforbruget. Og så er det bare at komme i gang, sådan som man allerede er det mange steder.

Sådan kommer vi videre

Afslutningsvis tog Peter Birch ordet og takkede for det store engagement og de mange gode idéer. Han gav også udtryk for, at der i fremtiden er behov for endnu større fleksibilitet og samarbejde på tværs af sogne og provstier.

Arbejdet med fokusområderne stopper ikke her. Derimod var provstikonferencen et startskud og Peter Birch glæder sig til at besøge alle 13 provstier i Helsingør Stift.