Nyheder
Nyheder

Sådan bruger I folk&kirke til menighedsrådsvalget

Kirken handler også om de store valg i tilværelsen. Derfor er det oplagt at bruge magasinet folk&kirke til at skabe interesse for menighedsrådsvalget. Få gode ideer til, hvordan I gør.

Magasinet folk&kirke henvender sig til den del af folkekirkens medlemmer, der ikke bruger kirken så meget. 2020-nummeret handler om valg og kan derfor bruges til at åbne for en samtale om de valg, der har med kirken at gøre.

Af Malene Bjerre, redaktør for folk&kirke

Hvis du sidder i menighedsrådet, er du med til at sætte rammerne for nogle af de største valg, mennesket kan tage – og for de valg, som ingen kan tage. I kirken vælger vi, om vi skal døbe vores børn, og dermed hvilket livssyn vores liv med dem skal bygge på. Ved vielsen står vi foran alteret med det menneske, vi har valgt at dele vores liv med, og ved begravelsen står vi ansigt til ansigt med døden, som vi står magtesløse over for og ikke kan fravælge.

Det er menighedsrådets opgave at bygge et hus, hvor det er trygt for mennesker at komme med de valg, de står over for; dem, de må leve med, og dem, de hver dag glæder sig over.

Menighedsrådet er med til at sikre, at mennesket i kirken kan få hjælp til at tage sine valg, og at resultatet af valget kan ritualiseres i de bedst mulige rammer – i smukke lokaler, med dygtige ansatte og gode præster.

Når kirken er stærk, styrker det tilstedeværelsen af en instans i vores samfund, der sparker en anden stemme ind i samfundsdebatter om menneskeværd, økonomi, økologi osv.

Og når vi vælger, vælger vi ikke bare for os selv personligt. Vi vælger også en retning for fællesskabet, for det samfund, vi alle er en del af.

Brug folk&kirke i samtalen

Folk&kirke 2020 handler netop om valg og er skrevet på en måde, så man ikke behøver at være kirkevant for at læse det. Derfor kan det bruges til at skabe interesse for valget.

En række sogne har valgt at husstandsomdele magasinet sammen med en invitation til at deltage i orienteringsmødet til menighedsrådsvalget. Men mindre kan også gøre det. Her er en række forslag til, hvordan I kan bruge folk&kirke i forbindelse med menighedsrådsvalget.

  • Del artiklen Kirken er noget, du må vælge, på kirkens Facebookside. Her forklarer en præst, at menighedsrådsvalget også er et eksistentielt valg.
  • Brug de første 15 minutter af orienteringsmødet på at tale om valg. Hent inspiration her.
  • Del enkeltartikler fra magasinet på jeres Facebookside om valgtemaet og kobl det til MR-valget. Alle artiklerne ligger enkeltvis her.
  • I kan også dele hele magasinet som digitalt magasin til at bladre i.
  • Lad jer inspirere af materiale og henvend jer til de lokale medier. Måske har de lyst til at skrive et interview med præst eller menighedsrådsformand om menighedsrådsvalget som eksistentielt valg, eller I kan selv skrive en klumme.