Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere

Byggegruppen har på vegne af alle stifter, udarbejdet retningslinjer for opsætning af el-ladestandere.

El-ladestander

El-ladestandere ved tjenesteboliger for præster

El-ladestander må kun opsættes med menighedsrådets godkendelse af hensyn til boligens fortsatte vedligeholdelse. På menighedsrådets foranledning og med provstesynets godkendelse kan der etableres et rødt CEE-kraftstik på ydersiden af bygningen så tæt på parkering som muligt.

Hvis menighedsrådet godkender etablering, forudsættes det endvidere, at der etableres:

• Separat gruppe i eltavlen alene til 3-faset kraftstik 400V 11 kWh

• HPFI B relæ (sikrer at DC fejlstrøm ikke rammer boligen)

• Separat mid-godkendt strømmåler (sikrer at lejerne betaler uden rabat) Bemærk, at hvis der er tale om en fredet tjenestebolig, så kræves stiftes godkendelse.
 

Økonomi

• Præsten betaler særskilt for forbrug. Ladning via tjenesteboligens elnet er ikke tilladt.

• Præsten får fortsat kørselsgodtgørelse efter de almindelige regler.

• Det er præstens eget ansvar og udgift at sørge for forbindelse fra CEE-stik til el-ladestanderen.

• Det er ligeledes præstens eget ansvar og udgift at indkøbe/leje og senere eventuelt afvikle elladestanderen.

• Nedtagning og flytning af el-ladestander kan ikke betales af hverken menighedsråd eller stift. Dette gælder også ved opsætning og flytning i forbindelse med indflytning.

El-ladestandere ved kirken

Den 1. januar 2025 er også folkekirkens myndigheder forpligtet til at have etableret el-ladestandere på parkeringspladser med mere end 20 pladser. Stifterne arbejder på en fælles vejledning om, hvordan menighedsrådet kan agere i forhold til etablering af el-ladestandere. Denne vejledning forventes at blive udsendt i foråret 2023.

Bemærk, at hvis menighedsrådet allerede nu ønsker at etablere en el-ladestander ved eller på kirkens areal kræver det enten provstiets eller stiftets godkendelse afhængig af placeringen. El-ladestanderen kan benyttes af alle, idet der dog skal laves en ordning der sikrer, at menighedsrådet får betaling for elforbrug.

Spørgsmål og eventuelle bemærkninger kan sendes til stiftet.