Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Præster byttede sogn: Godt med nye øjne på arbejdet

I starten af 2023 søsatte biskop Peter Birch et særligt efteruddannelsestilbud, da fire præster byttede sogne og embeder i fire uger. Læs om deres erfaringer og om hvorfor tilbuddet nu udbredes til hele stiftet.

De fire præster mødtes med Biskoppen efter bytteperioden for at evaluere oplevelsen. Fra venstre er det biskop Peter Birch, sognepræst Thomas Gylnæs Nielsen (Risbjerg Sogn, sognepræst Else Korsholm (Esbønderup og Villingerød sogne), sognepræst Jannik Theilgaard (Gl. Holte Sogn) og sognepræst Kirsten Jørgensen (Pederstrup Sogn). Foto Sille Arendt.

Af Benjamin Birk Christophersen

Fra Ballerup til Gl. Holte og fra Hvidovre til Esbønderup og Villingerød. Og omvendt. Det var den virkelighed fire præster fra Helsingør Stift takkede ja til i februar 2023. Gennem fire uger gjorde de sig erfaringer sammen med menigheder og menighedsråd i den første afprøvning af konceptet kortvarigt embedsbytte.

Kimen til konceptet blev lagt ved et vælgermøde under bispevalget i 2020. Her nævnte en præst, at det ville være meget givende, hvis man som præst kunne komme ud og opleve en anden virkelighed uden at skulle forlade sit eget sogn. Den tanke satte sig fast hos daværende bispekandidat og senere biskop Peter Birch.

Derfor står Helsingør stift nu klar med et særligt efteruddannelsestilbud til erfarne præster i stiftet.

Læs mere om kortvarigt embedsbytte: Nyt uddannelsestilbud til præster

Ikke bare endnu et kursus

Kortvarigt embedsbytte er, som navnet antyder, en mulighed for præster og menighedsråd for at prøve en anderledes kirkelig virkelighed af i en kortere periode. Sammen kan man blive klogere gennem nye erfaringer, indsigter og refleksionsrum.

”Det var plejer uden plejer. Jeg har haft frihed til at være præst og ikke skulle tage mig af alle mulige praktiske ting. Det har været sjovt at opdage, at det faktisk virker alt det vi gør som præster,” siger Kirsten Jørgensen, sognepræst i Pederstrup Sogn, om bytteperioden.

For sognepræst Jannik Theilgaard, der byttede med Kirsten Jørgensen, betød det noget, at det ikke bare var endnu et kursus:

”Det er spændende, at det ikke er et klassisk kursus, men en erfaring i realtid. Det har været godt at genopleve det som egentlig er det mest grundlæggende i en præsts arbejde, nemlig de pastorale opgaver,” siger Jannik Theilgaard, der til daglig er sognepræst i Gl. Holte.

Gæstepræsterne skulle ikke opfinde den dybe tallerken i det sogn de gæstede, men udfylde rollen som præst, sådan som de også gør til hverdag i deres hjemmesogn. Ikke desto mindre er de medvirkende præster enige om, at det kaster et helt nyt lys over arbejdet, når man holder begravelsessamtaler, prædiker eller deltager i læseklub med nogle helt nye mennesker. 

”Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan være præst et andet sted. Det har været godt at få nogle nye øjne på hvad jeg gør. For man bliver nogle gange blind på den virkelighed man befinder sig i,” siger Thomas Gylnæs Nielsen, der tog fra Risbjerg Sogn i Hvidovre til Esbønderup og Villingerød pastorat i Nordsjælland under bytteperioden.

Også til glæde og gavn for menighederne

Det er ikke kun præsterne, der bliver en erfaring rigere og får noget at tænke over. Det er også menighederne, der ved at være vært for præsterne får anledning til at få nye øjne på deres virke.

"Vi var yderst tilfredse med forløbet. Dels var det fint at prøve noget andet, og så var det bare et godt match med Thomas (red. Gylnæs). Han kom fra en helt anden baggrund og blev virkelig sat på arbejde med to gudstjenester hver søndag," siger Poul Erik Kandrup, der er kasserer i Villingerød menighedsråd og fortsætter:

"Alt i alt var det et meget vellykket forløb og jeg er sikker på at nogle af de kontakter, der er skabt vil forsætte."

Selvom det ikke var en del af selve pilotprojektet valgte menighederne i Villingerød, Esbønderup og Risbjerg at tage på besøg hos hinanden. Søndag d. 4. juni tog menighederne i Villingerød og Esbønderup turen til den københavnske vestegn, hvor de besøgte Risbjerg Kirke og sognepræst Thomas Gylnæs Nielsen. 

"Vi havde som menighed en interesse i at se hvilken kirke han (red. Thomas Gylnæs) kom fra. Så vi mødtes også menighedsmæssigt, selvom det egentlig ikke var en del af projektet. Og det var vældigt godt! Der viste sig at være mange paralleller i menighederne på trods af forskellige geografi," lyder det fra Poul Erik Kandrup, der var med til menighedsbesøget d. 4. juni.