Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bispevielse: ”Der bliver nok at se til, nok at bede om”

Peter Birch blev søndag ordineret til biskop ved en kort gudstjeneste i Helsingør Domkirke, hvor Københavns biskop talte om magtkritik og kærlighed.

Solen skinnede gennem vinduerne, da Peter Birch blev indviet til biskop. (Foto: Miklos Szabo)

Af Malene Bjerre

Solen skinnede over domkirken i Helsingør, da Peter Birch blev indviet til biskop. Som annonceret var det en stille bispevielse, fordi restriktionerne mod covid-19 betød, at gudstjenesten skulle holde sig inden for en halv time, der kunne kun være få mennesker til stede i kirken, og salmerne kunne kun synges af kirkesangerne, mens de øvrige deltagere måtte nøjes med at nynne.

Det var biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen, der stod for ceremonien. I sin tale understregede han det særlige forhold til magten, der er i kristendommen.

”Kristus giver afkald på magten og bliver som en tjener. Det er ikke sådan, magten plejer at udfolde sig, og troen på Kristus kommer med et håb om, at også vi kan blive nye,” sagde Peter Skov-Jakobsen og opfordrede Peter Birch til at huske at se på de udskårne vrængmasker i Helsingør Domkirke. 

”De ligner nogle, der lige har hørt udtrykkene coronafrisure, coronadvask og coronakvabset. Vores forfædre, de var frække. Tag dem til dig. Nogle dage griner de af dig, andre dage smiler de. De kan være rasende og udtrykke foragt. De minder om, at vi til tider vrænger af tilværelsen, og at tilværelsen vrænger af os. De minder om, at hvis man kommer med tro, håb og kærlighed, er ingen er uimodsagt. De minder sandelig også om, at vi til tider skal tage masken på og vrænge af magtfuldkommenhed. Magtkritik har altid været en del af evangeliet.”

Universet blev til i kærlighed

Han pegede også et andet sted hen i kirken, nemlig på Lorentz Jørgensens altertavle. ”Der er brug for at gå ind i den skønhed, som altertavlen udtrykker. Nemlig at universet blev til i kærlighed med én hensigt, at kærlighed overvinder alt og er universet centrum. Det forløbne år har lært os noget om angst, udskamning, distance, længsel og fællesskab. Men vi skal være mennesker igen. Vi skal overkomme angsten, ud af isolationen. Der bliver nok at se til, nok at bede om.

Troen, håbet og kærligheden er den skønhed, som hele universet er inviteret ind i. Det er ikke en idyl, men en virkelighed, hvor vi viser barmhjertighed mod hinanden og gør livet muligt. Bag absurditeterne er der en oprindelig godhed. Der er brug for en kirke, der tør tro, at bag korset er der lys.

Gud give dig lykke og gode råd, sin nådes lys dig tilsende,” sluttede Peter Skov-Jakobsen med en variation af slutordene fra salmen Den mørke nat forgangen er, der indledte gudstjenesten.

Hjulpet i bispekåben

Og så var tiden kommet til selve ordinationen. ”Lover du mig da for Guds åsyn, at du således trofast og retsindigt efter den nåde, Gud vil give dig, vil varetage den tilsynsgerning, du er valgt og kaldet til?”

”Ja,” svarede Peter Birch.

Den nyordinerede biskop blev hjulpet i biskekåben af sine to iklædere, Hjørdis Kjærgaard, præst i Præstebro Kirke, og Jens Bache, provstiudvalgsformand i Gentofte Provsti, mens organist Else-Marie Kristoffersen sammen med fløjtenist Helene Schrøder spillede Christian Præstholms interludium over ’Nu bede vi den Helligånd’, som er skrevet til lejligheden.

Efter knap 30 minutter var det hele slut. Peter Birch gik ned ad kirkegulvet i bispekåben sammen med Peter Skov-Jakobsen, mens Lise-Lotte Rebel gik umiddelbart bagefter i den sorte kjole. 

Helsingør Stift har fået ny biskop.

Se fotos fra ceremonien

Foto: Miklos Szabo

Foto: Miklos Szabo

Foto: Miklos Szabo

Foto: Miklos Szabo

Foto: Miklos Szabo

Peter Birchs afskedstale for Lise-Lotte Rebel

Efter bispevielsen var der en lille reception for provsterne, den afgående og den tiltrædende biskop, hvor Peter Birch holdt en tale - læs den her.

Peter Skov Jakobsen tale til Peter Birch