Nyheder
Nyheder

Nyt dialogværktøj skal styrke arbejdsmiljøet i sognene

Dialogværktøjet 'Det gode samvirke' inviterer menighedsrådene til at drøfte konkrete cases, som afspejler typiske dilemmaer i sognene, og derigennem sætte fokus på, hvordan forskellige ledelsesmæssige problematikker bedst muligt kan håndteres for at sikre det gode arbejdsmiljø.

Biskop Peter Birch etablerede i 2021 ’Samtaleforum for det gode samvirke’ med repræsentanter for de to arbejdsgivere på den folkekirkelige arbejdsplads. Formålet er at fremme samtalen mellem de to arbejdsgivere.
Foto: Sille Arendt

Af Steen Toft Winther

Hvad gør man, når kommunikationen mellem menighedsråd, præst og ansatte går galt? Når præsten og kirketjeneren ikke er enige om, hvordan arbejdsopgaverne skal løses? Eller når visionerne overstiger ressourcerne i sognet?

Det sætter Helsingør Stift nu fokus på i det nye, case-baserede dialogværktøj ’Det gode samvirke’, der lanceres den 1. oktober og sendes ud til stifter og provster landet over.

Dialogværktøjet inviterer menighedsrådene til at diskutere 12 konkrete cases, som afspejler typiske dilemmaer i sognene, og til at tale om, hvordan forskellige ledelsesmæssige problematikker bedst muligt kan håndteres for at sikre det gode arbejdsmiljø.

Det er biskop Peter Birch, der sammen med provst i Hillerød Jørgen Christensen og repræsentanter fra Menighedsrådenes Distriktsforeninger og Præsteforeningen står bag udarbejdelsen af dialogværktøjet, og han siger:

”De sidste år, og senest i DR, har der været indtil flere undersøgelser, som viste, at arbejdsmiljøet på folkekirkens arbejdspladser ikke alle steder er godt nok. Vores formål med dialogværktøjet er at sætte en samtale i gang i menighedsrådene og understøtte det lokale arbejdsmiljø. Det er ikke et konfliktløsningsværktøj, men et materiale, der kan styrke samarbejdet i sognene og dermed forebygge konflikter.”

Vi skal italesætte de problemstillinger, der kan opstå i folkekirkens ledelsesstruktur

Provst Jørgen Christensen vurderer, at dialogværktøjet kan italesætte nogle af de problemstillinger, der kan opstå i folkekirkens ledelsesstruktur, og styrke ledelseskapaciteten i menighedsrådene:

”Det daglige arbejde i sognene bæres af alle i fællesskab, og det er nødvendigt, at samarbejdet mellem de to arbejdsgivere og deres medarbejdere fungerer godt. Det er vores fælles folkekirke, det handler om,” siger han.

Under hver case i dialogværktøjet er der spørgsmål, som kan bruges til at sætte samtalen i gang i menighedsrådene. Det er nemlig vigtigt, at der både rettes fokus mod de konkrete cases og sognenes lokale praksis, siger menighedsrådsformand i Egebæksvang Kirke Knud Rosted:

”Ved at starte en dialog i det lokale kan menighedsrådene reflektere over egen praksis og i fællesskab drøfte, hvad der kan gøres bedre. Derfor håber jeg, at menighedsrådene vil tage dialogværktøjet til sig og bruge det til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø i sognene.”

Find materialet 'Det gode samvirke' her.

 

Kort om arbejdsmiljø i Helsingør Stift 

 

 • Biskop Peter Birch etablerede i 2021 ’Samtaleforum for det gode samvirke’ med repræsentanter for de to arbejdsgivere på den folkekirkelige arbejdsplads. Formålet er at fremme samtalen mellem de to arbejdsgivere.
   
 • Dialogværktøjet ’Det gode samvirke’ består af 12 cases, som har fokus på hvert sit emne indenfor arbejdsmiljø. Blandt andet den tostrengede ledelsesstruktur, gensidige forventninger og kommunikation.
   
 • Helsingør Stift har i forsommeren 2022 lanceret en ny temaside om arbejdsmiljø med et samlet et overblik over en bred vifte af nye og allerede eksisterende arbejdsmiljøtiltag og -ressourcer.
   
 • På det nyligt oprettede ’Akademi for nyere præster’ sættes der fokus på præstens rolle og ansvar i det kirkelige arbejde.
   
 • Stiftet tilbyder oplæg til samtaler om samarbejde i menighedsrådet og i kollegagruppen ved nyansættelse af præster.