Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny undersøgelse viser stor jobtilfredshed i folkekirken – og behov for fortsat fokus på bekæmpelse af mobning

En ny undersøgelse af folkekirkens arbejdsmiljø konkluderer, at der er stor jobtilfredshed blandt ansatte i folkekirken. Samtidig peger undersøgelsen også på udfordringer med mobning og krænkelser. ”Det er et problem som vi tager meget alvorligt,” siger biskop Peter Birch

”Helt grundlæggende handler det om, at vi ser hinanden som ligeværdige, respekterer hinandens fagligheder, arbejdsopgaver og personlige udgangspunkt,” siger Peter Birch.

Af Benjamin Birk Christophersen

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er omdrejningspunktet i en ny stor undersøgelse, som Kirkeministeriet har bestilt hos konsulentfirmaet Mindwork. Til at følge undersøgelsen har Kirkeministeriet nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra By-, Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.

”Vi har set frem til at modtage undersøgelsens resultater. Og heldigvis er der mange positive tendenser, der viser, at folkekirken tilbyder en meningsfuld og tilfredsstillende arbejdsplads. Samtidig viser undersøgelsen, at vi har et problem med mobning og andre krænkelser. Det vil folkekirkens parter nu sætte sig sammen for at løse,” siger biskop Peter Birch, der er medlem af styregruppen.

Undersøgelsen viser en stor tilfredshed med arbejdet blandt folkekirkens ansatte, hvor hele 86,6 procent svarer, at deres arbejdsopgaver ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er meningsfulde. Også den generelle jobtilfredshed ligger højt. På en skala fra 1 til 10 lander gennemsnittet på 7,9, når der spørges ”Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?”. Det er højere end Arbejdstilsynets undersøgelse blandt lønmodtagere, hvor gennemsnittet var på 7,4.

Skal sætte ind overfor problemer

På trods af udbredt tilfredshed med job og opgaver viser undersøgelsen også, at der er et problem med mobning og andre krænkende handlinger. 21 procent svarer, at de indenfor de seneste 12 måneder har oplevet mobning eller andre former for krænkelser.

”Det er meget utilfredsstillende, at så mange har oplevet mobning og krænkende adfærd. Det er et problem som jeg og styregruppen bag undersøgelsen vil handle på med det samme. Derfor har vi sammen med folkekirkens parter givet håndslag på, at vi skal blive bedre til at implementere eksisterende arbejdsmiljøtiltag og tænke i nye tiltag, der hvor det viser sig nødvendigt,” siger Peter Birch.

Styregruppen samledes dagen efter offentliggørelsen af undersøgelsen til et møde, hvor undersøgelsens anbefalinger var på dagsordenen.

”Det er klart, at når undersøgelsen viser et problem med uklar eller fraværende ledelse og udfordringer med håndtering af mobning og krænkelser, så kalder det på handling. Vi ser derfor blandt andet på hvordan vi sikrer en kompetent ledelse lokalt, der er i stand til at håndtere problemer, når de opstår,” siger Peter Birch og fortsætter:

”Det er helt centralt, at menighedsrådene klædes på med de ledelseskompetencer, der er nødvendige for at sikre en god og tryg arbejdsplads for alle ansatte.”

Læs også om Helsingør Stift arbejdsmiljøindsats her

Ligeværdighed er afgørende

Den nye undersøgelse giver viden og anbefaler konkrete indsatser og tiltag overfor fx krænkelser, som styregruppen og folkekirkens parter nu vil arbejde med. Men undersøgelsen giver også anledning til en generel appel fra Peter Birch:

”Helt grundlæggende handler det om, at vi ser hinanden som ligeværdige, respekterer hinandens fagligheder, arbejdsopgaver og personlige udgangspunkt.”

Læs mere om undersøgelsen

  • ”Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken” er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter.
  • Projektet er sket under ledelse af en styregruppe, som består af repræsentanter fra By,- Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.
  • Undersøgelsens datagrundlag er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 7.570 ansatte i folkekirken samt dybdegående fokusgrupper og individuelle interview. Antal i målgruppen: 14.270 – svarprocent 53 %.

Se pressemeddelelse fra Kirkeministeriet og læs undersøgelsen