Nyheder
Nyheder

Ny konsulent: Den kristne merværdi skal i spil

Birgitte Stoklund Larsen er ny konsulent i Helsingør Stift, hvor hun skal være leder for de øvrige konsulenter og selv stå for områderne samskabelse og offentlighedsteologi. Hun glæder sig allermest til at være med til at skabe fælles begejstring.

Birgitte Stoklund Larsen

Foto: Dan Henrik Møller

Af Malene Bjerre

”På mange måder synes jeg, sådan en stiftskonsulentstilling er lige mig!”

Birgitte Stoklund Larsen er netop blevet ansat som ny konsulent i Helsingør Stift. Hun kommer fra Det Danske Bibelselskab, hvor hun har været generalsekretær de sidste seks år. Sidste år udsendte Bibelselskabet ’Bibelen 2020’, en nyoversættelse af Bibelen til mundret nudansk, som hun har stået i spidsen for, og det gør det til et godt tidspunkt for hende at skifte retning, siger hun.

”Jeg synes, det er spændende at tage fat om en ny opgave nu, hvor vi har landet det store oversættelsesprojekt godt. Og så passer opgaverne i den nye konsulentstilling virkelig godt til mig.

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med krydsfeltet mellem kristendom, kultur og samfund, ikke mindst som leder af Grundvig-Akademiet og på Kristeligt Dagblad. Det bliver jeg faktisk aldrig træt af.

Min grundinteresse har hele tiden været at undersøge, hvordan kristendommen er relevant i det moderne samfund. Der er jo nogle forhold for os i dag, der ikke er anderledes, end de var på Jesu tid eller i middelalderen. Jeg kan nok bedst indkredse det ved at tale om den kristne merværdi. Kristendommen har et budskab, som andre samfundsinstitutionerne ikke kan give, et budskab, som jo blandt andet handler om, at der er mere end det, vi ser. Tro og håb er usynlige størrelser, men de skaber forandring. Det interesserer mig, både analytisk men også helt praktisk. Og det er spændende for mig at være med til at udvikle dette arbejde i folkekirken,” siger hun.

 

Et af dine ansvarsområder er samskabelse, som er et begreb, der møder kritik fra mange. Hvad tænker du om det?

Jeg forstår godt, hvad det er, der kan vække bekymring hos nogle. Samskabelse er jo et ord, der kommer jo fra den kommunale verden, hvor det har afløst styringsredskaber fra new public management. Man skal selvfølgelig ikke lade sig misbruge. Men folkekirken har også et ansvar for det fælles bedste, et samfundsmæssigt ansvar. Jeg er overbevist om, at folkekirken kan gå ind i samarbejdet også med kommunerne på en god måde. Og så må man jo gøre sig erfaringer og lære af dem.

Det vigtige er, at vi gør os helt klart, hvad det er vi kan bidrage med. Er det at gøre noget ved ensomhed blandt børn og unge? Er det at bidrage til et stærkere fællesskab i lokalområdet? Eller er det ved at gøre det, som statskundskabsprofessor Jørn Henrik Petersen siger er kirkens rolle, nemlig ”at se skævt til samfundet” – altså at være en anden stemme i koret, der ikke er bange for at give lyd, når der er problemer, som man har inde på livet i kraft af de mennesker, man er i kontakt med. Og jo hele tiden uden at få sat sig op på den høje hest. Gud lader jo sin sol stå op over både onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige – og også over dem, der udtænker kommunale styringsplaner!

Vi skal tænke os om og også tænke teologisk her. Det er jeg i det hele taget en varm fortaler for: altid at starte med at tænke sig grundigt om, og så ikke være bange for at gøre noget.

 

Du har jo ikke tidligere været ansat i folkekirken. Hvad tænker du, at du med din særlige baggrund kan bidrage med her?

Jeg kommer med en arbejdserfaring, hvor jeg har været vant til, at man løfter i flok. Jeg kan godt lide at arbejde ud fra et velbeskrevet formål, hvor man fordeler arbejdsopgaverne imellem sig og arbejder hen mod det samme. Det er min oplevelse, at det giver glæde og begejstring, og det vil jeg også gerne være med til at fremme i folkekirken. Der er ingen tvivl om, at vi på grund af folkekirkens organisation og ledelsesstruktur har nogle særlige udfordringer her.

I Bibelselskabet har vi været nødt til at være meget opmærksomme på vores ressourcer. Hver gang vi har foretaget os noget, har vi spurgt os selv: Hvordan bidrager det til det, Bibelselskabet er sat i verden for at gøre, og hvordan gavner det sagen? Og den ressourcebevidsthed vil jeg gerne tage med. Vi skal få mest ud af det, vi har, og vi skal vide, hvorfor vi gør det, vi gør.

I 1990’erne, hvor alle virksomheder satte ord på deres mission, var der et sted, der sjældent talte om mission, og det var folkekirken. Men vi er jo i verden af en grund, og det må vi godt arbejde målrettet på.

 

Hvordan vil du så konkret gøre det i stiftet, hvor du jo blandt andet skal fungere som leder for konsulentgruppen?

Jeg er meget glad for, at det er en nyoprettet stilling, hvor jeg selv kan være med til at præge rollen. Jeg kommer ikke med en fiks og færdig plan. Jeg vil gøre, som jeg plejer i en ny stilling: Tage mig tid til at lytte og tage bestik af situationen, inden jeg begynder at lægge en plan for, hvordan vi bedst arbejder med de visioner, som biskop og Stiftsrådet har for stiftet.

Det er jo i sig selv et lille udviklingsprojekt, når der er tale om en ny stilling. Jeg ser frem til at tale med folk og finde ud af, hvordan vi kan skabe fælles begejstring. Og det er det, jeg holder allermest af ved at være leder – og også det meget svære. Jeg elsker at være med til at finde nye veje og også være med til at flytte en gruppe et nyt sted hen.

 

BAGGRUND OG OPGAVER

Birgitte Stoklund Larsens CV

 

Siden 2015 har Birgitte Stoklund Larsen været generalsekretær i Det Danske Bibelselskab og blandt andet stået i spidsen for udgivelse af Bibelen 2020. Fra 2018 til 2020 sad hun med i en arbejdsgruppe, der sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter arbejdede med at definere begrebet offentlighedsteologi, og hun er medlem af Tænketanken Eksistensen. 

 

Før hun kom til Bibelselskabet, var hun akademileder på Grundtvig-Akademiet og redaktør af magasinet Dansk Kirketidende, og endnu tidligere redaktør på forskellige redaktioner på Kristeligt Dagblad. Her skriver hun stadig tv-anmeldelser og kommentarer. 

 

Birgitte Stoklund Larsen er uddannet cand.theol. og har været ulønnet hjælpepræst i Jørlunde, men har aldrig virket som sognepræst. Det kommer hun til nu: Stillingen som stiftskonsulent er på 75 procent og vil blive suppleret med en præstestilling i stiftet. Det er endnu ikke på plads, i hvilken kirke det bliver.

 

Birgitte Stoklund Larsen bor i Smørum og har boet i Helsingør Stift siden 2000.

 

Pluk fra stillingsbeskrivelsen

 

Ansvar:
Stiftskonsulenten skal sikre koordination af øvrige stiftskonsulenters arbejde og sørge for, at konsulentindsatserne er integreret i de overordnede strategiske mål for Helsingør Stift, der udstikkes af biskop og Stiftsråd.

Stiftskonsulenten har desuden selvstændigt konsulentarbejde i forhold til samskabelse og skal bistå biskoppen som sparringspartner særligt i spørgsmål om offentlighedsteologi og samskabelse.

 

Opgaver:

Stiftskonsulenten skal:

 

  • understøtte de øvrige stiftskonsulenter i deres arbejde og medvirke til, at deres arbejdsforhold løbende tilpasses både udfordringer og konsulentarbejdets konkrete indhold.
  • inspirere og facilitere folkekirkens medvirken i samskabelsesprojekter på sogne-, provsti- og stiftsniveau, herunder indsamle og videreformidle viden og modeller for samskabelse, som kan benyttes af sogne og provstier.
  • arrangere stiftsbaserede kurser for præster, kirke-kulturmedarbejdere og menighedsråd i samarbejde med Udvalget for Teologisk Efteruddannelse.