Nyheder
Nyheder

Ny ferielov i Danmark

Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Her forklarer stiftets jurist Stefanie Laursen, hvad det betyder.

Af Malene Bjerre

Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Den betyder, at vi optjener og afvikler ferie løbende og ikke forskudt, som det er tilfældet nu. Her svarer stiftets jurist Stefanie Laursen på nogle af de spørgsmål, som det måske rejser hos dig.

 

Hvad er problemet med den forskudte ferie, vi har haft hidtil?

Indtil nu har reglerne været sådan, at du optjener ferie i løbet af et kalenderår, altså fra 1. januar til 31. december. Denne ferie har du kunnet holde mellem 1. maj og 30. april året efter. Der har altså kunnet gå op til 16 måneder, fra du som nyansat begyndte at tjene penge, og til du kunne holde den optjente ferie. Og det går ikke, siger EU. De danske regler er i strid med EU’s arbejdstidsregler.

 

Hvordan bliver det så nu?

Nu kommer du til at optjene ferie, som du kan bruge med det samme. Det kaldes samtidighedsferie. Du optjener lige så mange dage som hidtil, nemlig 2,08 feriedag pr. måned, og dem kommer du til at kunne afholde allerede måneden efter, hvis du vil. Og du har i alt 16 måneder til at afholde de dage, du har optjent – det giver dig lidt større fleksibilitet.

 

Men har jeg ikke seks ugers ferie? 2,08 pr. måned giver jo kun fem uger?

Det er, fordi loven kun omfatter de fem ugers lovbestemte ferie. Den sidste uge kommer af de såkaldte særlige feriedage, der er en del af overenskomsten. Vi afventer, at Finansministeriet og lønmodtagerorganisationer får lavet en ferieaftale, som bl.a. kan regulere optjening og afholdelse af feriedagene. Det forlyder, at aftalen er på trapperne. Forventningen er dog, at der ikke bliver lavet om på reglerne for de særlige feriedage; dem vil man altså stadig optjene forskudt.

 

Hvornår gælder reglerne fra?

Den nye ferielov træder fuldt ud i kraft fra 1. september 2020. Men det er selvfølgelig nødvendigt med en overgangsordning, og den er allerede i gang.

 

Men hvad sker der så med min ferie, indtil den nye lov træder i kraft?

Det ferieår, der går fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, har du allerede optjent ferie til – det gjorde du i kalenderåret 2018. Der sker altså ingen ændringer. Og de feriedage, du optjener fra 1. januar 2019 og til 31. august 2019 (nemlig 16,64 feriedage), kan du bruge til at holde ferie for i perioden 1. maj til 31. august 2020. Denne lille mellemperiode kaldes miniferieåret i den nye lov.

 

Og hvad med de feriedage, jeg optjener fra 1. september 2019 og til den nye lov træder i kraft et år senere?

Ja, hvis du fortsat arbejder den 1. september 2020, har du jo ikke brug for dem, for fra det tidspunkt tjener du feriedage op løbende. Derfor bliver de optjente dage indefrosset, indtil du forlader arbejdsmarkedet. Pengene oprettes i en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som etableres under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og som vil stå for kapitalforvaltningen.

 

Betyder det, at jeg kan holde sommerferie i 2020, som jeg plejer?

Det korte svar er ja! Du kan holde tre ugers sommerferie til næste år, ligesom de fleste plejer at gøre. Men har du for vane at holde fire ugers sommerferie, må du spæde til med de særlige feriedage eller andet. En anden mulighed er at overføre nogle feriedage – efter aftale med arbejdsgiveren – fra ferieåret 1. maj 2019-30. april 2020 til miniferieåret.

Hvis du kun ønsker at holde to ugers sommerferie og derved kun bruger ti dage, så overføres resten til samtidighedsåret pr. 1. september 2020. Du mister altså ikke dine feriedage.

 

Hvad med min efterårsferie i 2020? Kan jeg holde den, som jeg plejer?

Ja, her er der heldigvis en regel om ferie på forskud. For når du rammer oktober 2020, har du jo kun optjent 2,08 dage fra september måned. De resterende dage på 2,92 får du i hus ved at aftale ferie på forskud med din arbejdsgiver. Denne mulighed er netop indført, så ansatte har mulighed for at lægge deres ferie også i starten af ferieåret. Arbejdsgiveren, som giver en stor portion ferie på forskud, er sikret mod at tabe penge, hvis medarbejderen kommer hjem efter ferien og siger op. Værdien af de feriedage, lønmodtageren nu skylder, kan arbejdsgiveren modregne i den sidste månedsløn.

 

Hvad hvis jeg først starter på arbejdsmarkedet mellem 1. september 2019 og 31. december 2019 – eller genindtræder i den periode?

De feriedage, du optjener frem til 1. september 2020, vil blive indefrosset, ligesom det gælder for alle andre, og hvis du vil holde ferie inden 1. maj 2020, må du selv betale. I miniferieåret (1. maj-1. september) kan du søge den nye fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, om at få 8,3 feriefondsdage. Der kan være visse begrænsninger, hvis du har haft et studiejob.

 

Her kan du se beskæftigelsesministeriets grafik over reglerne.