Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nu skal indsatsen mod ensomhed kortlægges i to provstier

Projektet ’Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed’ er afsluttet. Nu skal to pilotprovstier i Helsingør Stift undersøge fællesskaber mod ensomhed og arbejde på løsninger.

Diakonikonsulent Sanne Glerup Damborg er tovholder på provstiprojektet, der skal give et samlet billede af kirkernes indsats mod ensomhed.

Af Sanne Glerup Damborg

I Helsingør stift har vi været en del af Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed, som er et landsdækkende initiativ, hvor 115+ aktører har afdækket behovet for – og veje til – lokale fællesskaber, der kan modvirke ensomheden.

Projektet er nu afsluttet, og tiden er kommet til praktisk at tage initiativerne i brug.

Der er lavet både strategi og handleplan, som selvfølgelig skal bruges som idekataloger, og så skal vi fortsætte med alt det, vi allerede gør som kirke, for at modvirke ensomhed.

Hvert eneste sogn i Helsingør stift – og for så vidt hele Danmark – har nemlig aktiviteter, møder, fællesskaber, gudstjenester osv., der hver især har præmissen om at være et fællesskab med nogle andre.

Måske har moren til babysalmesang ikke mødt andre voksne mennesker, siden hun sidst var afsted, konfirmanden føler, at præsten er et lyttende voksent menneske – i en hverdag hvor alle andre har travlt - og ældrekaffen onsdag eftermiddag, hvor den evindelige alenehed bliver afløst af socialt samvær krydret med kaffe og kage. Her føler det enkelte menneske sig set og mødt.

Alle målgrupper er lige vigtige

I Frederikssund og Rødovre-Hvidovre provstier har de sagt ja til at tage ensomhedsbrillerne på og hjælpe til med at skabe et samlet billede af, hvor og i hvilket omfang vi i kirkerne allerede er en del af løsningen på ensomhedsproblematikken.

Der kommer et korps af ensomhedsambassadører i de to provstier, som i tæt samarbejde med diakonikonsulenten skal udforske mulighederne for kommunale samarbejder og skabe grobund for et mere formaliseret samarbejde mellem kirke, kommune og øvrigt civilsamfund. 

Der er workshop og kursusdage i kalenderen, og der er stort engagement og lyst til at gøre en endnu større forskel for mennesker i ensomhed. Herudover vil der i slutningen af 2024 blive udbudt en temadag om arbejdet med ensomhed, hvor der trækkes på de erfaringer, som er kommet ud af det intensive fokus. Med best-practice eksempler og stærke faglige oplæg og indspark er håbet, at de erfaringer der opsamles i dette forløb, kan skabe ringe i vandet til andre sogne og provstier i stiftet.

Ved at bruge ensomhed som retningsgiver for aktiviteterne lokalt vil vi nøde hinanden til at tænke over, hvem den enkelte aktivitet gør noget for og med. Alle målgrupper er lige vigtige, og gennem undersøgelserne i de to provstier kan vi skabe overblik over, hvem vi mangler fællesskaber for – og hvem vi skal samarbejde med for at skabe de bedste muligheder.

Det bliver enormt spændende og vigtigt at samarbejde med de to pilotprovstier om at sætte ensomhed øverst på dagsordenen og forhåbentligt skabe fælles resonans og udvikling i forhold til de ensomhedsforebyggende tiltag, kirken tager del i lokalsamfundet.