Nyheder
Nyheder

Middelaldermørke under forstadskirken

Lutherlabyrint under Mørkhøj Kirke byder på reformationsfortælling for alle sanser.

Lutherlabyrint

Skuespiller Ruth Lerche er sammen med billedkunstner Maria Lau Krogh er de kreative kræfter bag Lutherlabyrinten. (foto: Kåre Gade)

Af Kåre Gade

Mørkhøj Kirke og den tilhørende sognegård er et funktionalistisk forstadsbyggeri fra 1960. Dens stemning er omtrent så langt væk fra middelaldermørke og gotisk uhygge, som man kan komme.

Men det er kun, indtil man bevæger sig ned ad kældertrappen og – ledsaget af et rullende tordenvejr – træder ind i en dunkel og fremmedartet verden: 1500-tallets Europa.

Gennem hele november er de 500 m2 kælder under Mørkhøj Kirke forvandlet til en labyrint – en Lutherlabyrint, hvor reformationens samfundsmæssige forudsætninger og religiøse tankegods fremmanes som en fysisk virkelighed, der inddrager alle sanser. 

En livsfortælling

Oplev Luther-labyrinten


Der er børn på besøg i Lutherlabyrinten hver dag måneden ud. Men voksne kan også få lov til at opleve den: Hver lørdag fra kl. 14 til 16 er labyrinten åben for alle, der mod på at stige ned i den mørke middelalder. Sidste dag er lørdag den 2. december. 


Læs mere om Lutherlabyrinten

Labyrinten er lavet af børn og for børn, men der er ikke noget barnligt over den reelle og eksistentielle angst, som lurer i labyrintens mørke gange og rum.


Skuespiller Ruth Lerche og billedkunstner Maria Lau Krogh er de kreative kræfter bag labyrinten. 


De to, som tidligere har lavet tilsvarende projekter om H.C. Andersen, Salvador Dali og Christoffer Columbus, blev kontaktet af sognepræst i Mørkhøj Katrine Blinkenberg, der har fungeret som teologisk konsulent, fundraiser og tovholder på projektet.


“Det er et meget stort projekt, som er blevet muligt, fordi både menighedsrådet i Mørkhøj og Folkekirkens Skoletjeneste har støttet det,” siger Katrine Blinkenberg.


“Selv om det er en Lutherlabyrint, har vi lagt vægt på, at det ikke er en biografisk fremstilling, men en livsfortælling. Den beskriver et menneskes forvandling tematiseret med Martin Luther som eksempel.”

Lutherlabyrint

Der er ikke noget barnligt over den reelle og eksistentielle angst, som lurer i labyrintens mørke gange og rum. (foto: Kåre Gade)

Åben for fortolkning

Mange af rekvisitterne i labyrinten er fremstillet af børn fra lokalområdet, der er blev inviteret til at være medskabere af og medfortællere på det projekt, de nu kan besøge. Tilrettelæggelsen af labyrinten er sket i tæt samarbejde med Anne-Sofie Aabenhus fra skoletjenesten.

“Det har været afgørende for samarbejdet, at labyrinten skulle holde alle fortolkninger åbne. Skoletjenesten skal kunne bruge den til formidlende og ikke-forkyndende undervisning, og samtidig skal kirken kunne inddrage den i konfirmandundervisningen,” siger Anne-Sofie Aabenhus.

Eleverne fra Bagsværd Kostskole, der besøger labyrinten på reformationsdagen den 31. oktober, har forberedt sig grundigt. 

Da Ruth Lerche og Maria Lau Krogh har ledt dem gennem mørke, skærsild og munkeceller, kommer de til et lyst rum, hvor Anne-Sofie Aabenhus fra skoletjenesten og sognepræst Dorte Østergaard Christensen fra nabosognet Præstebro tager imod. 

Her opfører eleverne små skuespil om Luther, som de har forberedt i grupper hjemmefra.

Til sidst spørger Anne-Sofie Aabenhus eleverne, hvad de synes, de har fået ud af besøget.

“Altså, måske er det, fordi vi virkelig har nørdet reformationen i klassen, men meget af det vidste vi i forvejen,” siger en dreng.

“Ja, men jeg synes, det var spændende, fordi man oplevede tingene selv,” siger en pige.

Lutherlabyrint

Anne-Sofie Aabenhus fra Folkekirkens Skoletjeneste har været med i tilrettelæggelsen af Lutherlabyrinten. (foto: Kåre Gade)