Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kursus: Diakoni på kirkegården

Kirkegårdens personale står ofte forrest i kirkens møde med mennesker i sorg. Helsingør Stift vil gerne anerkende og styrke den kirkegårdsfaglige indsats og indbyder til kursusdag om kirkegårdens rolle.

Kirkegårdspersonalet møder mange mennesker i deres daglige arbejde. Helsingør Stift vil med dette kursus understøtte det gode og vigtige arbejde med at møde mennesker i forskellige livssituationer.

Kirkegårdene og kirkegårdspersonalet udfylder en vigtig funktion på afgørende tidspunkter i vores tilværelse. 

Næsten alle opsøger kirkegården og møder personalet i forbindelse med begravelser, urnenedsættelser og gravstedsbesøg. Med denne kursusdag sætter vi fokus på kirkegårdspersonalets betydning i mødet med mennesker i sorg – vi ønsker at styrke fortrolighed, ro og rummelighed i mødet med kriseramte og sørgende på kirkegården.

På dagen skal vi blandt andet være sammen om emnerne 'sorg og krise', 'gravstedspleje og ritualer' og 'kirkegården som rekreativt område'

Det fulde program for dagen kan du se her

Derudover er kurset en unik mulighed for at skabe og gøre brug af et stærkt netværk i stiftet.

Sted:
Kirkeladen, Græse Kirke 
Græse Bygade 25B 
3600 Frederikssund

Dato: 2. marts 2023 kl. 8:30-15:00

Tilmelding:
Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen på mail ten@km.dk eller tlf. 7232 5222, senest 26. februar 2023.

Deltagere:
For kirkegårdspersonale og andre ansatte og frivillige med interesse i kirkegårdens betydning for mennesker i sorg.

Deltagelse inkl. forplejning koster 50 kr.  

Kurset arrangeres af: Diakoniudvalget i Helsingør Stift.