Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Klumme: Præsteembedet skal både være godt at bestride og bestrides godt

Som ny teologisk konsulent i Helsingør Stift glæder Karina Juhl Kande sig til smøge ærmerne op og arrangere spændende og relevante teologiske kurser for både præster og menighedsråd.

Karina Juhl Kande begyndte som teologisk konsulent i Helsingør Stift d. 1. maj. Foto: Sille Arendt

Af Karina Juhl Kande

"Synes du selv, det er et skridt op ad rangstigen?"

Sådan spurgte et sognebarn mig, da han hørte om min nye stilling som teologisk konsulent i Helsingør Stift. Han lod det skinne tydeligt igennem, at han hellere syntes, jeg skulle tage at passe mit gode præsteembede i stedet for at spille smart oppe i Helsingør.

Det kan han jo have ret i, og faktisk ser jeg netop mit lokale præstevirke som det bedste afsæt for arbejdet som teologisk konsulent i Helsingør Stift. At det er præsteembedet, det drejer sig om, ikke nødvendigvis om at være på forkant med alt smart og nyt. Selvom jeg hilser mange nye initiativer velkommen som gode og nødvendige for folkekirken, så ved jeg selv som præst, at mine kerneopgaver som forkynder, liturg, sjælesørger og underviser kræver opmærksomhed og anerkendelse for at jeg kan udføre dem ordentligt. Med andre ord: Mit arbejde som teologisk konsulent handler om at tilbyde muligheder for at styrke og udvikle den teologiske faglighed. Det skal være konkret og brugbart – for præster og menigheder. Præsteembedet skal både være godt at bestride og bestrides godt. Og det sker først og fremmest, hvor samarbejdet fungerer mellem de forskellige aktører i folkekirken, og hvor teologien står stærkt som folkekirkens faglige fundament.

De næste tre år består mit arbejde i at smøge ærmerne op og arrangere kurser for præster og andre kirkeligt ansatte, inspirere pastoralteologiske netværk og være sparringspartner for præster og menighedsråd om teologi og liturgi. Kurserne skal understøtte både yngre og ældre kolleger i deres embeder, og jeg glæder mig til at dykke ned i, hvad der er brug for og efterspørges rundt omkring i stiftet. Indtil videre har det været spændende at mødes med forskellige samarbejdspartnere om kommende arrangementer, hvoraf nogle også går på tværs af stiftsgrænser og arbejdsregi. Der er dygtige folk fra bl.a. FUV, Kirkemusikhøjskolerne, universiteterne og konsulentgrupperne i de forskellige stifter, som har lyst til at gå sammen om at tilbyde kurser og workshops af høj faglig kvalitet.

Da jeg havde tænkt lidt over mit sognebarns spørgsmål, kunne jeg svare ham, at ansættelsen helt sikkert er et skridt op. Et skridt op i den forstand, at jeg får lov at træde op og stå på skuldrene af mine forgængere, som er nogle af de klogeste præster, jeg kender; så jeg ved præcis, hvem jeg kan søge råd hos.

En konsulentstilling i Helsingør Stift er en mulighed for at træde op på en platform, hvor jeg kan se længere end til min egen sognegrænse for en tid, og den platform består af et solidt samarbejde med Udvalget for teologisk efteruddannelse og Helsingør Stifts konsulentgruppe, som dels er blevet udvidet, dels arbejder på en mere samlet indsats indenfor stiftsrådets strategi. Hvis jeg kan gøre nytte fra den platform, vil jeg om nogle år - når jeg vender tilbage til mit gode præsteembede i Karlebo Sogn på fuld tid – kunne sige, at jeg har stillet op (”stepped up”) og taget en tørn for holdet.