Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kender du tallene? 7 nedslag i rapporten om arbejdsmiljø i folkekirken

Kirkeministeriets undersøgelse af arbejdsmiljøet på de folkekirkelige arbejdspladser viser blandt andet, at to ud af tre ansatte vil anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads.

Knap 9/10 ansatte i folkekirken finder i høj grad deres arbejdsopgaver meningsfulde. Foto: Sille Arendt

Af Steen Toft Winther

I samarbejde med konsulentbureauet Mindwork udarbejdede Kirkeministeriet en rapport om arbejdsmiljøet i folkekirken, som udkom i slutningen af januar 2024. Omtrent 7.500 ansatte i folkekirken (53%) har svaret på undersøgelsen.

Her får du 7 nedslag i rapporten:

 1. Knap 9/10 ansatte i folkekirken finder i høj grad deres arbejdsopgaver meningsfulde.
   
 2. To ud af tre ansatte i folkekirken siger, at de i høj grad vil anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads. Sammenlignet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) landsdækkende undersøgelse er der en større andel af de ansatte i folkekirken, som ville anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads end blandt ansatte generelt.
   
 3. Halvdelen af de ansatte angiver, at de i en eller anden grad har følt sig stressede i løbet af de seneste to uger. Sammenlignet med ansatte på det generelle arbejdsmarked føler de ansatte i folkekirken sig lidt mere stressede. Det gælder især præsterne og dem i den yngre aldersgruppe.
  Kilden til de ansattes stress er især arbejde, men privatlivet kan også spille en væsentlig rolle.
  Føler du dig stresset? Følg linket her og find gode råd.
   
 4. 99,2 % af de ansatte i folkekirken har ikke været udsat for fysisk vold i forbindelse med deres arbejde inden for de seneste 12 måneder. Sammenlignet det generelle arbejdsmarked er der færre i folkekirken, som har oplevet vold. 
  Når de ansatte i folkekirken oplever at blive udsat for vold, er det oftest af borgere og medlemmer af menighedsrådet.
  Hvis du eller en kollega udsættes for vold, skal du tage fat i din arbejdsgiver eller kontaktperson, hvis du er kirkefunktionær, og din provst, hvis du er præst. 
   
 5. Tre ud af fire ansatte i folkekirken oplever i høj grad, at samarbejdet med kollegerne fungerer godt. 
  Vil du læse mere om det gode kollegaskab? Så følg linket her
   
 6. Hovedparten af ansatte i folkekirken oplever følelsesmæssigt krævende situationer på arbejdet, og tallet er højere end på det generelle arbejdsmarked. 
  Det er især arbejdet og kontakten med borgere, som sætter de ansatte i følelsesmæssigt krævende situationer. I rapportens kvalitative undersøgelser fremgår det, at det at arbejde med menigheden også er noget af det, der skaber trivsel – når andre menneskers følelser skal rummes. 
  Find materiale om den gode arbejdsplads her
   
 7. Ca. hver syvende ansatte i folkekirken har oplevet at blive mobbet inden for de sidste 12 måneder. Sammenlignet med det generelle arbejdsmarked er forekomsten af mobning blandt ansatte i folkekirken højere.
  Har du oplevet mobning? Så skal du tage fat i din arbejdsgiver eller kontaktperson, hvis du er kirkefunktionær, og din provst, hvis du er præst.

Find hele undersøgelsen ved at klikke her

Til menighedsråd: Find skabelon til lokal politik for håndtering af seksuel chikane her.

Til præster: Find en vejledning til, hvordan præster kan håndtere dårligt arbejdsmiljø, og hvem, man skal tage kontakt til her.

Og læs mere om arbejdsmiljø i Helsingør Stift her

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken

 

 • Rapporten er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter.
 • Projektet er sket under ledelse af en styregruppe, som består af repræsentanter fra By,- Land- og Kirkeministeriet, præster, provster, biskopper, menighedsråd og kirkefunktionærer.
 • Undersøgelsens datagrundlag er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 7.570 ansatte i folkekirken samt dybdegående fokusgrupper og individuelle interview. Antal i målgruppen: 14.270 – svarprocent 53 %.