Nyheder
Nyheder

Kampagner kan styrke kirkens kommunikation

Ny, gratis udgivelse fra Folkekirken Vesterbro giver værktøjer til at planlægge og gennemføre små eller større kampagner og deler samtidig ud af erfaringerne fra dåbskampagnen 'Velkommen til verden.'

Folkekirken Vesterbro har udgivet en kampagnebog med inspiration til kirkernes kommunikation

"Jeg håber, at læserne kan bruge bogen til at styrke deres fortællinger og få dem ud over rampen,” siger forfatter til Bryd den digitale lydmur Kasper Aare Naicker. Foto fra dåbskampagnen 'Velkommen til verden' fra Folkekirken Vesterbro.

Af Kirsten Weiss Mose

Kirkerne kan bruge kampagner og kampagnetænkningen til at gøre kirkens kommunikation lettere tilgængelig for flere. Det er det overordnede budskab i den nye udgivelse fra Folkekirken Vesterbro Bryd digitale lydmur, som ønsker at inspirere kommunikationsmedarbejdere til at opnå folks opmærksomhed og vel at mærke holde på den.

Opmærksomhed er nutidens valuta

”Folks opmærksomhed er nutidens valuta i det digitale medielandskab, og derfor er det håndbogens vigtigste budskab, at vi opruster vores evne til at opnå den opmærksomhed. Det gør vi bedst med målrettede og relevante fortællinger, der giver mening for modtageren. Jeg håber, at læserne kan bruge bogen til at styrke deres fortællinger og få dem ud over rampen,” siger kommunikationsmedarbejder Kasper Aare Naicker, der er kommunikationsmedarbejder i Vesterbro Sogn.

Bogen tager udgangspunkt i dåbskampagnen Velkommen til verden og gennemgår undervejs en lang række værktøjer fra kampagne-magerens værktøjskasse, som kan bruges, fx op til menighedsrådsvalg eller kirkelige højtider. I kan plukke i bogens kapitler og hente inspiration til det daglige arbejde med, hvordan I skaber en mere sammenhængende kommunikation. Men den kan også følges skridt for skridt, hvis I planlægger større kampagner på mange platforme.

Værktøjer til bedre kampagner

Bogens første del præsenterer en række metoder og gode råd, som bringer læseren igennem alle kampagnens faser fra planlægning og idegenerering til lancering af kampagner. Undervejs stifter vi bekendtskab med, hvordan man bygger den gode fortælling op, hvordan man kan bruge de sociale medier, og hvilke overvejelser man skal gøre sig, hvis man vil benytte sig af influencere og ambassadører i lanceringen af en kampagne.

I bogens anden del følger vi arbejdet med dåbskampagnen Velkommen til verden, som Folkekirken Vesterbro lancerede i 2020.  Her får vi vist, hvordan de mange overvejelser og muligheder i bogens første del konkret er blevet omsat, og hvad der kom ud af det.

Download Bryd den digitale lydmur her

 

7 gode råd til kommunikationsmedarbejderen

  1. Begynd med at skabe gode projektrammer, fx ved at afstemme forventninger med beslutningstagere, udpege en ansvarlig, fastsætte tidsramme og formulere milepæle.
  2. Lav et koncept for projektet, der giver svar på spørgsmål, som fx: Hvilken forskel skal kampagnen gøre? For hvem? Og hvad der er den overordnede fortælling?
  3. Brug tid på at finde den gode fortælling i det, I vil kommunikere ved at stille spørgsmål som fx: Rører fortællingen modtageren? Hvilket behov dækker dit indhold hos modtageren?
  4. Overvej hvordan I bedst når målgruppen med jeres kampagne og vælg kommunikationskanaler derefter
  5. Tænk langsigtet, når du tilrettelægger din kommunikation, så du over en længere periode stiller kirkens aktiviteter og fællesskab til rådighed for modtageren på en måde, som appellerer til dem, så de får lyst til at tage del.
  6. Overvej om folk skal have mulighed for at skrive sig op til et nyhedsbrev, når I alligevel har deres opmærksomhed.
  7. Sæt tid af til at evaluere projektet, når I er færdige med det. Opnåede I det, I ville? Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?

Bryd den digitale lydmur

Bryd den digitale lydmur er en del af Folkekirken Vesterbros projekt Velkommen til verden. Projektet er udført med midler fra Folkekirkens Udviklingsfond og står på to ben. Det første ben er dåbskampagnen ”Velkommen til Verden”, som blev lanceret i København på tværs af digitale platforme i 2020. Kampagnen blev lanceret i to bølger og nåede 183.500 mennesker med over 83.000 visninger af kampagnens videoer. Projektets andet ben, nærværende håndbog, introducerer ansatte og ledere til at udvikle og lancere kampagner.