Nyheder
Nyheder

Jurist: Gem ikke livestreaminger

Pas på, når I inviterer til digitale gudstjenester. Det er fint at streame live, men læg ikke streamingen på hjemmesiden bagefter, advarer stiftsjurist.

Husk GDPR og rettigheder, før I gemmer en optagelse af en gudstjeneste.

Af Ingeborg Marie Nielsen, kommunikationskonsulent i Københavns Stift

Mange kirker arbejder kreativt med nye digitale måder at holde kirken åben for alle under corona-krisen.

På de lokale kirkers hjemmesider og sociale medier har mange allerede haft mulighed for at følge julegudstjenester og søndagsgudstjenester uden at møde fysisk op.

Husk ophavsretten

Jurist i Viborg Stift Katrine Søbo Andreasen har undersøgt lovgivningen for streaming af gudstjenester. 

Hun er glad for at se, at menighedsråd og personale udnytter de digitale muligheder, men advarer samtidig mod at gemme eller lagre optagelser af gudstjenester til senere brug.

- Kirkerne er meget velkomne til at streame gudstjenester, men de skal nøje overveje, hvordan de griber det an, så de altid overholder lovgivningen, siger Katrine Søbo Andreasen.

Det skyldes blandt andet, at udgivne værker som salmer eller tekster ofte er ophavsretligt beskyttede. 

Desuden skal alle deltagere i kirken give dokumenterbart samtykke til at optræde på gemte optagelser. Sangstemmer er også underlagt GDPR-reglerne. 

Dertil skal kirken altid skilte, at streamingen optages, uanset om den gemmes eller ej, så deltagere har mulighed for at flytte sig uden for kameraets linse. 

Kan give bøde

Katrine Søbo Andreasen kommer derfor med en kraftig opfordring til menighedsrådene, som er dataansvarlige.

- Jeg vil virkelig advare mod at gemme eventuelle optagelser på hjemmesider, sociale medier eller andre steder. Det kan jeg ikke understrege nok. Konsekvenserne af at gemme optagelserne uden om lovgivningen kan være bødestraf. Hvis nogle kirker ved en fejltagelse har optagelser liggende på deres hjemmesider eller sociale medier, skal de hurtigst muligt fjerne dem, fastslår hun.

Kontakt juristerne i Helsingør Stift, hvis I har spørgsmål om regler og lovgivning om streaming.

Kirkeministeriet offentliggjorde 27.11.20 en tekst om livestreaming af gudstjenester ift. GDPR-reglerne. Se FAQ punkt 4 (under opdatering)

Om livestreaming og lagring

  • Kirker skal være meget forsigtig med at lægge optagelser af gudstjenester på deres hjemmeside, sociale medier el. lign., hvor de kan ses på et andet tidspunkt.
  • Udgivne værker som f.eks. salmer eller tekster er ophavsretligt beskyttede fra deres frembringelse og i ophavsmandens levetid plus 70 år.
  • Kopiering af andres udgivne tekster, noder og billeder kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren. Det gælder også digital gengivelse af salmer og biblen ifm. livestreaming.
  • Vælger kirken at tekste sin livestreaming med eks. sangtekster, skal Copydan Tekst & Node kontaktes for aftale.
  • Der er til gengæld ingen KODA-afgift ved livestreaming af gudstjenester, og der skal ikke indhentes samtykke fra personale eller deltagere. Der skal dog stadig skiltes.
  • Overdrages transmissionen til en radio- eller tv-station, gælder andre regler ift. ophavsret.