Nyheder
Nyheder

Hvem skal have initiativprisen 2020?

Gode menighedsopbyggende initiativer præmieres endnu engang med 10.000 kroner.

Her modtager Bodil Olesen prisen fra Stiftsrådets formand Søren Ødum i 2019 på vegne af Hornbæk Kirke, der fik den for at invitere til drop in-vielser i forbindelse med kulturnatten i byen. (Foto: Sarah Auken)

Af Sarah Auken

Så er det igen tid til at indstille til Stiftets Initiativpris

Rundt omkring i sognene blomstrer mange gode initiativer. Initiativer der har stor betydning i arbejdet med menighedsopbygningen i det enkelte sogn - de fortjener at blive udbredt til andre sogne. Gode ideer skal ikke skjules, men skal frem i lyset, så de kan virke som inspiration for andre menighedsråd. 

Er der i dit sogn gennemført et succesfuldt menighedsopbyggende projekt, imødeses en beskrivelse af projektet i form af en indstilling til Stiftsinitiativprisen. Indstillingen bedes senest den 9. oktober 2020 sendt til Helsingør Stiftsadministration på mailadressen kmhel@km.dk

Igen i år kan du også indstille andre kandidater til prisen; indstillingen skal dog stadig indeholde en beskrivelse af projektet.

  • Der ønskes ikke helt nye projekter, men aktiviteter som er igangsat og har fungeret og vist, at de er bæredygtige og bidrager til menighedsopbygning
  • Stiftsrådets støtteudvalg er dommerudvalg
  • Prisen begrundes af formanden for Stiftsrådet og overrækkes af biskoppen
  • Prisen består af et diplom, som kan hænges op i menighedslokalerne, og en kontant sum på 10.000 kroner, som menighedsrådet kan anvende efter eget ønske.