Nyheder
Nyheder

Indsamling på Himmelske Dage 

Hvem skal kollekten gå til på Himmelske Dage? Der vil være fokus på at hjælpe ofre for klimaforandringer blandt verdens fattigste, så har man et forslag, kan det indsendes ind til midten af januar 2022. 

Mennesker ved en brønd i et tørt landskab i Afrika

Når vi samles på Himmelske Dage, er det helt naturligt, at vi sammen med gudstjenester, koncerter og debatter også indsamler en god kollekt. Pengene gives til at afhjælpe behov, der ligger udenfor os selv. I 2022 i Roskilde vil rammen for denne indsamling være hjælp til ofre for klimaforandringer blandt verdens fattigste befolkninger (se beskrivelse nedenfor).  

For at finde projekter, som falder ind under denne ramme, henvender vi os nu til jer - Venner af Danske Kirkedage. Har I projekter, som falder ind under rammen, og ønsker I at være med i ansøgningsfeltet for modtagere af indsamlingen fra Roskilde 2022, så vil vi gerne høre fra jer. Udvælges jeres organisation som modtager, er der en forventning om, at I er med i udarbejdelsen af præsentationsmateriale vedr. kollekten. 

Deadline for indsendelse af forslag er den 15. januar 2022. Herefter vil landskomité og lokalkomité udvælge 3-5 projekter af de indsendte forslag. De udvalgte projekter vil dele kollekten fra Roskilde. Forslag sendes til info@himmelskedage.dk 

Fremtid midt i klimaforandringer 

Det er åbenlyst, at klimaforandringer har indgribende konsekvenser mange steder på kloden, og berører menneskers levevis og fremtidsudsigter i såvel rige som fattige lande. Vi skal alle være forberedte på forandringer. Nogle nationer vil kunne kompensere og indrette sig efter omstændighederne. Det er ikke tilfældet for alle nationer og for de fattigste befolkninger, er situationen allerede tæt på håbløs.  

Som eksempel slår FN’s Fødevareprogram (WFP) igen alarm, når de drejer sig om Madagaskar. Madagaskar er på vej mod hungersnød, måske den første nogensinde, der er forårsaget af menneskeskabte klimaforandringer. Mange børn sulter allerede, og det bliver kun værre. Forudsigelserne fra en række organisationer er grumme. Hvert femte barn i den sydlige del af landet risikerer at dø af sult i løbet af det næste halve år, hvis ikke det får hjælp udefra. 

Det er vores pligt at tage vare på den Gudsskabte verden og værdigheden i ethvert menneskeliv. Kristusefterfølgelse er i høj grad at skabe håb for den svage og lidende. Derfor vil vi gerne støtte organisationer, der arbejder for at skabe en fremtid på trods af de klimaforandringer, der truer. Vi ønsker, at indsamlingen går til konkrete projekter, der skaber håb for befolkninger, der ikke selv har mulighed for at kompensere og indrette sig efter forholdene. Her tænker vi på Madagasker og andre berørte lande på det Afrikanske kontinent.

Venlig hilsen 
Lokalkomiteen for Himmelske Dage i Roskilde 2022

Himmelske Dage

Himmelske Dage er en stor kirkefestival for kirker i Danmark, Danske Kirkedage. 

 

Danske Kirkedage vil:

• skabe rum og fællesskab for mennesker, der spørger efter kristen tro. 
• samle kristne og styrke dem i troen. 
• opmuntre til, at de som kirke tager ansvar, 
• dygtiggøre til vidnesbyrd og engagement i samfundet. 
• bidrage til fællesskab med kristne fra hele verden. 

Med dette formål for øje afholdes Himmelske Dage og andre åbne fora, hvor mennesker med vidt forskellige virke, kirketraditioner og -bekendelse, teologi og udtryksformer, på tværs af generationer, kulturer og etnicitet, kommer sammen og hvor tanker og meninger mødes og brydes. Her fejrer de gudstjeneste med hinanden, søger dybere forståelse af troen, bevidstgøres om ansvar i og for samfundet nær og fjernt, samt forpligtiger sig på kirkens enhed og økumeniske bredde lokalt og globalt. Her opmuntres til fornyelse af kirken og fornyelsesinitiativer fremmes.

 

kilde: himmelskedage.dk