Nyheder
Nyheder

Hvilke præster skal have dit kryds til stiftsrådet?

Der er to lister til valget af repræsentanter for præsterne til det nye stiftsråd, så der er kampvalg. Læs præsentationerne af de fem kandidater her, og beslut dig for, hvem du vil stemme på.

Hvilke præster skal sidde i Stiftsrådet de næste fire år? (Foto: Malene Bjerre)

Er det grøn omstilling, stiftsrådet skal have fokus på? Eller er det snarere gode rammer for sognene, kirkens rolle i samfundet, sammenhængskraften i stiftet eller præsternes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø?

Lige nu er der valg til stiftsrådet, det øverste demokratiske organ i stiftet. Der er to faste medlemmer, nemlig biskop og domprovst. Men derudover vælger hvert provsti en repræsentant for menigheden, og provsterne skal også vælge en repræsentant.

Og så er der præsterne. Der skal vælges tre præsterepræsentanter, og det er alle præsterne i stiftet, der har stemmeret her.

I år er der to forskellige lister, begge med sideordnet opstilling. Du kan sætte ét kryds - enten på en liste eller på en enkelt kandidat - og så kan du stemme blankt. Stiftsadministrationen udsender skriftligt afstemningsmateriale med frankeret svarkuvert, som er fremme senest den 4. oktober. Har du ikke modtaget det, så kontakt administrationen på kmhel@km.dk. Læs mere på DAP'en.

På liste 1 er kandidaterne Dennis Jelstrup, Jesper Knudsen og Lisbeth Munk Madsen.

På liste 2 er kandidaterne Kim Fischer Nielsen og Linnéa Lund.

Her præsenterer de sig selv; se, hvem de er, og hvilke mærkesager de har.

Liste 1

 

Dennis Knudsen

Dennis Jelstrup er sognepræst i Kregme og Ølsted kirker. (privat foto)

Dennis Jelstrup

Jeg har været sognepræst siden 1997, først knap 21 år i Forstadssognet Lindehøj i Gladsaxe-Herlev provsti og nu i Kregme og Ølsted.

Siden jeg blev tillidsrepræsentant i 2011 har jeg fået øjnene op for vigtigheden af også at være engageret i større folkekirkelige sammenhænge end det lokale sogn, for selv om det lokale sognekirkelige arbejde er folkekirkens grundpille og eksistensberettigelse så er der også opgaver og udfordringer, der kræver vidensdeling og samarbejde på et bredere grundlag. 

I en længere årrække har jeg derfor været engageret i spørgsmål, der angår præsteløn og tjenesteboliger, men jeg vil også gerne være med til at præge debatten på stiftsniveau på andre områder og derfor har jeg valgt at stille op som præsterepræsentant til Stiftsrådet. 


Jesper Knudsen

Jesper Knudsen er præst ved Høje Taastrup Kirke og tillidsmand i Høje Taastrup Provsti (privat foto)

Jesper Knudsen

For mig er det vigtigt, at præsternes repræsentation i stiftsrådet har den brede fundering i stiftets tillidsmænd, hvor der er kendskab til de udfordringer og ideer, der findes blandt alle stiftes præster.

Stiftsrådet fylder stadig mere i det kirkelige landskab, fordi rådet tager initiativer, der påvirker livet ude i de enkelte kirker. Det drejer sig om alt fra samarbejde om ledelse til fremme af særligt udvalgte fokuspunkter i Helsingør Stift.

Her er der brug for præsterepræsentanter, der kommer med kendskab til præsternes erfaring fra den kirkelige dagligdag, og som har viden om de betingelser, der skal være opfyldt for at sikre gode rammer for såvel kirker som præster.


Lisbeth Munk Madsen

Lisbeth Munk Madsen er sognepræst i Risbjerg Kirke i Hvidovre (privat foto)

Lisbeth Munk Madsen

Jeg sad i Stiftsrådet i den første periode fra 2014-2018. Dengang blev jeg ofte mødt af spørgsmålet: Handler stiftsrådet ikke kun om penge? 

Dertil svarede jeg: ”På en måde jo, men det er jo der, hvor pengene er, at de vigtige beslutninger bliver taget” - Og sådan er det stadigvæk.   

Stiftsrådet er sat til at administrere det bindende stiftsbidrag. Netop derfor er det vigtigt, at de opgaver, Stiftsrådet vælger at bruge midlerne på, kan komme så mange som muligt i stiftet til gode. Det er her det lidt slidte ord sammenhængskraft kommer i spil. I overført betydning skal man med Stiftsrådets arbejde sidde tilbage med den oplevelse, man kan have på landemodet, når Domkirken er fuld og det er synligt, at vi er mange, der sikrer folkekirkens eksistens i Helsingør Stift.  

Helsingør Stift spænder fra mindre landsogne mod nord til store sogne på Vestegnen, hvor jeg er præst på 32. år Der er på flere måder langt imellem os, og derfor er det nødvendigt, at fx stiftsrådet medvirker til, at vi uanset geografi føler os set og hørt.  

Liste 2

 

Kim Fischer Nielsen

Kim Fischer Nielsen er sogne- og hospitalspræst i Nørre Herlev-Uvelse kirker og på Nordsjællands Hospital (privat foto)

Kim Fischer Nielsen

Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant i 2007-2018, medlem af Helsingør Stifts arbejdsmiljøudvalg 2011-2018 og medlem af Stiftsrådet siden 2018.

Jeg genopstiller til Stiftsrådet og vil som præsterepræsentant særligt arbejde for at

  • stiftets konsulenter og udvalg skærper indsatsen mod vigende dåbs- og medlemstal med ideer og materialer til direkte brug lokalt, online og i medier.
  • Stiftsrådet tydeligt understøtter et bedre arbejdsmiljø for præster, ansatte og menighedsråd, fx ved en pulje på kr. 200.000 til initiativer på tværs at de to ledelsesstrukturer.
  • Stiftsrådet med initiativer tydeligt støtter kirkernes grønne omstilling.
     

Linnea Lund

Linnea Lund er præst ved Tikøb og Gurre kirker og ved Statsfængslet i Horserød (privat foto)

Linnéa Lund

Hvordan ser folkekirkens fremtid ud? I Helsingør Stift har vi ansat en samskabelseskonsulent i stedet for en teologisk konsulent. Men kirken må ikke reduceres til en version af sig selv, hvor gudstjenestelivet udvandes for i stedet at fremtræde som en organisation som andre organisationer. Kirken tiltrækker f.eks. frivillige, fordi den samler sig om en sag, evangeliet. Men udviklingen har flere facetter, og jeg vil gerne arbejde med de nødvendige samtaler om kirkens medansvarlige rolle i samfundet. Kirken har altid været med til at værne om sårbare i samfundet – bl.a. gennem et rigt gudstjenesteliv og dygtige præster, som yder sjælesorg. Min stemme som repræsentant i Stiftsrådet er, hvordan kirken – som kirke – er medansvarlig i vores fælles velfærdsudfordringer.

En god præst er også en langtidsholdbar præst. Gennem to forskellige slags embeder med meget forskellige mennesker oplever jeg, at konflikter opstår, når vi kun vil samle os med dem, der ligner os selv. I Stiftsrådet lægger jeg vægt på arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.