Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Her mødes præster, som befinder sig samme sted i livet

Til akademidag for nyere præster blev der sat fokus på præstens lederrolle, samarbejdet med menighedsrådet og det forventningspres, man kan opleve i embedet. Og så løftede Præsteforenings formand sløret for et forslag om en fem dages arbejdsuge. 

(Foto: Sille Arendt)

Af Steen Toft Winther

Unge præster fra hele stiftet var mødt op i den store sal i karmeliterklosteret, da Helsingør Stift for anden gang holdt ’Akademi for nyere præster’ den 15. september.

Deltagerne er på deres tredje eller fjerde år i embedet, og for biskop Peter Birch, der har taget initiativ til ’Akademi for nyere præster’, er det vigtigt, at stiftet fortsat leverer relevante tilbud til præsterne, efter de har afsluttet deres ’NY PRÆST’-forløb:

”Formålet med akademiet er at skabe et forum, hvor forholdsvist nye præster kan mødes og tale om de problemstillinger, de møder i deres arbejde. Selvom de er nogle år inde i embedet, er det en god støtte at samles i et kollegialt fællesskab.”

Det kan præst i Rønnevang Kirke og Taastrup Nykirke, Johanne Røjkjær Daugaard, nikke genkendende til. Hun iklædte sig præstekjolen i august 2018, og hun sætter pris på det faglige og sociale fællesskab, hun får igennem akademiet:

”Det at mødes med andre jævnaldrende præster, som befinder sig samme sted i livet, er noget, jeg prioriterer højt. Og så er det interessant at høre, hvad der optager de andre præster i deres sogne,” fortæller Johanne Røjkjær Daugaard.

Forslag om fem dages arbejdsuge

Efter Peter Birch havde budt deltagerne velkommen, holdt præst i Kastelskirken Else Hviid oplæg om samarbejdet mellem præst og menighedsråd, fordele og ulemper ved folkekirkens tostrengede ledelsesstruktur og prioritering af arbejdsopgaver i en travl seks dages arbejdsuge.

Peter Birch og formand for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge. 
(foto: Sille Arendt)

Den næste på talerstolen var formand for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, og hun tog også fat i præsters arbejdstid. Hun fremlagde blandt andet forslag om en fem dages arbejdsuge og klarere grænser for præstens arbejde, hvilket satte gang i en god debat mellem de yngre præster.

Afslutningsvis rettede tidligere hospitalspræst Christian Busch fokus mod præsters embedsforståelse og det pres, en præst kan opleve fra de mange forventninger, han/hun mødes med i sit virke. Herfra lød rådet, at præsterne skal finde en, de kan spejle sig i – og så understregede han vigtigheden af det gode kollegaskab, når det gælder arbejdsglæde og motivation.

Vi giver ikke slip på præsterne

Deltagerne blev til akademidagen også præsenteret for Helsingør Stifts nye dialogværktøj 'Det gode samvirke', som lanceres i sin helhed til landemode den 1. oktober og som består af 12 scenarier, der hver tager udgangspunkt i en typisk problemstilling i sognene. Præsterne skulle i små grupper diskutere udvalgte cases, dele erfaringer og sætte ord på nogle af de frustrationer, de har i deres virke som præst.

Det er stiftets uddannelseskonsulent Pernille Nærvig, som har tilrettelagt akademidagen, og i sin planlægning har hun lagt vægt på, at kursets temaer skræddersyes yngre præster og at oplægsholderne italesætter udfordringer, man som ung præst kan stå overfor. Hun fortæller:

”I Helsingør Stift er det vigtigt at tilbyde sparring, kurser og fællesskaber for præster gennem hele deres arbejdsliv. Og indtil flere deltagere i ’Akademi for nyere præster’ har fortalt mig, at det er fedt, stiftet ikke giver slip på dem efter ’NY PRÆST’. Det glæder jeg mig over, og jeg glæder mig til den næste akademidag.”

Læs artiklen fra sidste akademidag for nyere præster her.

(foto: Sille Arendt)

(foto: Sille Arendt)

Præst i Kastelskirken i København Else Hviid. (foto: Sille Arendt)

(foto: Sille Arendt)

Formand for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge. (foto: Sille Arendt)

Tidl. hospitalspræst på Rigshospitalet Christian Busch. (foto: Sille Arendt)

AKADEMI FOR NYERE PRÆSTER

Akademi for nyere præster er et tilbud om et toårigt netværk for præster efter at de har deltaget i det obligatoriske NY PRÆST-forløb, der også varer to år.

 

Netværket vil bl.a. tage form af en halvårlig dag med et relevant tema. Tema og dagens indhold planlægges af de nye præster, biskoppen og uddannelseskonsulenten i fællesskab.