Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Grøn omstilling: Helsingør Stift vil skabe energi-overblik

Som led i arbejdet med grøn omstilling i Helsingør Stift tilbyder stiftsrådets grønne udvalg en screening af sognenes bygninger. Overblikket skal udgøre fundamentet for provstiernes prioritering af eventuelle omlægninger.

 

Af Benjamin Birk Christophersen

Helsingør Stiftsråds grønne udvalg vil i løbet af de kommende måneder igangsætte et projekt, der skal kortlægge energikilde og -forbrug for sognenes bygninger.

På provstikonferencen i marts fremlagde formand for Frederiksværk provstiudvalg Mikael Erthmann, hvordan man ved hjælp af netop en screening har opnået det nødvendige overblik, der muliggør en samlet plan og prioritering i provstiet. Det er med udgangspunkt i erfaringerne fra Frederiksværk, at stiftsrådets grønne udvalg nu igangsætter en screening på tværs af hele stiftet.

Biskop Peter Birch er glad for at arbejdet nu går i gang og håber, at sognene kan se fordelene ved at indsamle den nødvendige data:

”Den grønne omstilling er en vigtig dagsorden og nu vil vi skabe det fundament, der muliggør en oplyst og fornuftig prioritering i provstierne. Udover det åbenlyst fornuftige i at forvalte vores fælles ressourcer på en god måde, er der også en økonomisk gevinst ved at omstille kirkebygningerne – og helst på den rigtige måde. Det er en stor opgave og netop derfor er det vigtigt, at man har et godt fundament at arbejde ud fra,” siger Peter Birch.

Under screeningen indsamles information om bygningerne fra sognene, der vil modtage et skema til udfyldelse. Her skal de for hver ejendom opgive hvilken energiform, der bruges til opvarmning, og hvor meget energi de har brugt i en sammenhængende 12-måneders periode. Disse nøgletal vil derefter blive bearbejdet i det grønne udvalg inden en oversigt vil blive sendt retur til provstierne.

Projektet forventes afsluttet i foråret 2024 og kan derfor udgøre et godt fundament, når provstierne skal prioritere eventuelle omlægninger på budgettet til 2025.