Nyheder
Nyheder

Fysisk kirke: Genskab proportionerne

Der er mange flere måder at være til stede sammen på, end folk er klar over, og det skal kirken benytte sig af, mener diakonikonsulenten i Helsingør Stift.

Thyge Enevoldsen - her på gågaden i Hillerød med projekt Kirkecare, der arbejder for tryghed, fred og fællesskab i byen. (Foto: Rune Hansen)

Opdatering 12. maj

Som beskrevet i artiklen har Thyge Enevoldsen fra sundhedsmyndighedernes coronahotline tidligere fået tilsagn om tilladelse til samtale-arrangementer med max 4 x 5 deltagere udendørs - uden servering, og hvor de fire stolegrupper står i rundkreds med to meter mellem stolene og med ti meter mellem stolegrupperne.
Den 12. maj 2020 har han igen talt med hotlinen for at få stadfæstet tilladelsen. Sagsbehandlingen er tilsyneladende strammet op, og det indskærpes nu, at max-antallet på offentlig grund er ti personer.
Han tilføjer: "Det kan stadig give så meget mening at samle mennesker til samtale, omsorg og fællesskab udenfor kirken - gerne med medbragt kaffe/te og tæppe. Behovet for at mødes og tale sammen under trygge rammer er meget stort for mange. Men altså max ti personer ad gangen - og stadig udendørs - indtil videre."

 

Af Malene Bjerre

”Når vi kommer på den anden side af coronakrisen, tror jeg vi vil blive overraskede over at opdage den ensomhed og nød, der har hersket, både psykisk, følelsesmæssigt og åndeligt. Lige nu er vi nok ikke helt klar over det, fordi vi ikke er i kontakt med dem, der har isoleret sig fuldstændigt. Men vi kommer snart til at se, hvor skidt nogle mennesker har det.”

Thyge Enevoldsen er diakonikonsulent i Helsingør Stift, og han ser et stort behov for, at kirkerne ikke bare er til stede digitalt under nedlukningen, men også fysisk.

”Mange især ældre har i høj grad taget Stay home-budskabet til sig, og det er også godt. Men nogle har nok også taget det lige lovlig bogstaveligt,” siger han. ”Jeg hørte om en 70-årig kvinde, der ikke havde været uden for en dør i tre uger, indtil hun opdagede, at hvis hun gik en tur kl. 5 om morgenen, kunne hun få lidt frisk luft uden at risikere at møde nogen. Men det var jo ikke det, der var meningen.”

Gråd og sygdomsangst

Sådan en isolation kan mennesker ikke tåle, mener han og fortæller om erfaringerne fra Vestervang Kirke i Helsingør, hvor flere af de enlige og ældre begyndte at græde, da de påskelørdag fik bragt påskeplatter fra kirken. Pludselig oplevede de en kontakt og en omsorg de havde længtes efter. ”Det er ikke godt for mennesker at være alene; de bliver ramt af ensomhed og sygdomsangst. Og så er der brug for at kirken hjælper til at med at skabe proportioner i, hvilken afstand der er nødvendig.”

Der er nemlig ikke behov for at være helt så restriktiv med det fysiske samvær, som folk tror, understreger han. ”I Hillerød arbejder vi på at lave nogle udendørs samtalecafeer, hvor folk kan mødes og tale om deres tanker og følelser i forbindelse med coronakrisen. Jeg har fået bekræftet både på coronahotlinen og af det lokale politi, at vi kan lave arrangementer med op til fire adskilte fempersoners grupper, hvor stolene er sat i rundkredse med halvanden til to meters afstand. Men når jeg fortæller det til folk, er nogle af dem skeptiske. De har forstået det sådan, at de skal barrikadere sig derhjemme. Og det er jo langt fra tilfældet.” 

Ud af boksen

Det er oplagt en opgave for kirken at hjælpe i en situation som den, vi står i lige nu, understreger han. ”Vi har god kontakt til særligt udsatte og sårbare grupper, og det har altid været en del af kirkens væsen at komme isolerede mennesker i møde. Det gælder bare om at være kreativ.”

Og jo flere mennesker der kan inddrages i processen, jo bedre. ”Ideer opstår, når vi befrugtes udefra. Hvis vi som præster tror, at vi kan tænke det hele selv, så tager vi fejl. Også i denne sammenhæng gælder det, at det ikke er godt at være alene. Vi skal inddrage de frivillige, med menighedsrådet, med menighedsplejen, og så skal vi samarbejde med folk uden for kirken,” siger Thyge Enevoldsen, der ved siden af konsulentstillingen selv er ansat som socialarbejder i Hillerød Kommune. ”Hvis vi lukker os om os selv, så tørrer vi ud som kirke og mister vores berettigelse.”

Derfor beder han også om at få tips om alle de gode ideer og initiativer, der sker rundt omkring i stiftet. Ring eller skriv til Thyge Enevoldsen på telefon 7232 5222 eller ten@km.dk. Han kommer også gerne på besøg til en walkandtalk eller en samtale uden for jeres kirke på tilpas coronasikker afstand.