Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Formand for grønt udvalg: Vi begynder der, hvor vi får størst effekt

Helsingør Stifts grønne udvalg vil inspirere og hjælpe sognene til at handle på den grønne omstilling. De begynder med det område, hvor de forventer at opnå den største effekt, siger formand Hans-Henrik Nielsen.

Energi- og varmeforbrug er en af de helt store pengeslugere i sognene. Derfor vil Helsingør Stifts grønne udvalg nu gøre det nemmere for menighedsrådene at optimere deres bygninger.

Af Benjamin Birk Christophersen

I disse år skorter det ikke på idéer, når samtalen falder på grøn omstilling. Men hvor skal man begynde? Man kan skære ned på forbruget af blomster, man kan lade sine udearealer være mere vilde eller man kan sende printeren på pension. Det kan dog være svært at overskue, hvad der gør den største forskel i det store regnestykke.

Heldigvis har Helsingør Stifts grønne udvalg gjort sig nogle tanker om, hvor det er godt at begynde. De vil tage fat på en af de helt store energislugere, nemlig opvarmning.

”Vi begynder med det område, hvor vi mener, at det er nemmest at få en stor effekt”, siger Hans-Henrik Nielsen, der er formand for det grønne udvalg i Helsingør Stift.

Inspireret af Frederiksværk Provsti har stiftets grønne udvalg forberedt en screening af bygninger i hele stiftet. I Frederiksværk Provsti, der allerede har foretaget en screening, har processen givet provstiudvalget et overblik over hvordan energi- og varmeforbruget ser ud, og dermed også en mulighed for at sætte ind, hvor det giver bedst mening.

I den kommende måned vil menighedsrådene derfor modtage et skema, hvori de for hver bygning opgiver hvilken energiform, der bruges til opvarmning, og hvor meget energi de har brugt i en sammenhængende 12-måneders periode.

”Det er tal, som de kan tage direkte fra deres varmeopgørelse, så de skal ikke selv lave nogle svære beregninger,” siger Hans-Henrik Nielsen, der går op i at udvalgets arbejde skal være en hjælp og lige til at bruge.

Tallene skal tilbage til sognene

Men hvad kan de bruge varmeopgørelserne til? 

Ideen er, at stiftets grønne udvalg i samarbejde med Mikael Juul Erthmann, der er formand for provstiudvalget i Frederiksværk Provsti, vil behandle den indkomne data og derefter kontakte menighedsrådene.

”Når vi har fået data fra menighedsrådene, vil vi identificere de bygninger hvor det kan betale sig at foretage en energioptimering. Derefter melder vi tilbage med vores anbefalinger og så kan menighedsrådet gå videre, hvis de vil,” lyder det fra Hans-Henrik Nielsen, der håber, at alle menighedsråd vil deltage i screeningen.

”Der ligger ikke nogen udgift for menighedsrådene i den her screening. Det er først, hvis de beslutter at gå videre og kontakter en energikonsulent, at det koster noget,” siger Hans-Henrik, der regner med at det vil koste i omegnen af 12.000 kroner, hvis en energikonsulent skal lave en rapport. Penge der er godt givet ud, hvis man efterfølgende kan spare penge på fx varmeregningen.