Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Få en licens til at bruge billeder fra internettet

VISDA tilbyder sognene adgang til at vise billeder fra internettet. Men hvad dækker aftalen?

Billeder på nettet

Det er ulovligt at 'låne' billeder fra internettet, for eksempel til en PowerPoint-præsentation. Det råder en aftale med VISDA bod på.
(Foto: Kåre Gade)

Af Kåre Gade

"Brug internettets millioner af fotos, illustrationer og andre billeder til at gøre jeres konfirmationsundervisning, foredrag, gudstjenester, kirkelige handlinger mv. endnu mere spændende."

Sådan lyder et tilbud fra organisationen VISDA, som er sendt til sognene via Den Digitale Arbejdsplads. Ved at indgå en aftale med VISDA kan sognene mod betaling få fri adgang til at bruge billeder fra internettet, for eksempel ved præsentationer med projektor eller i trykt materiale til internt brug.

En del sogne har undret sig over tilbudet: Hvad er VISDA? Hvem har forhandlet aftalen? Og må man virkelig bruge alle billeder på internettet – også naboens feriebilleder?

Det første spørgsmål er let at svare på: 

VISDA er den danske forvaltningsorganisationen, der varetager billedrettigheder for kunstnere, fotografer og andre billedskabere. Med bemyndigelse fra Kulturministeriet udsteder VISDA licenser og sikrer, at indtægterne fordeles blandt kunstnerne.

Den er altså god nok – aftalen med VISDA er juridisk gyldig. 

Til spørgsmålet om, hvem der har forhandlet aftalen, oplyser administrationschef i VISDA Bo Tieldal, at den er forhandlet og udarbejdet i fællesskab med bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd. 

"Aftalen giver sognene adgang til lovligt at bruge billeder i deres interne arbejde," siger han.

Man må nemlig ikke bruge billeder fra internettet, for eksempel i forbindelse med en PowerPoint-præsentation på sognegårdens projekter, uden at have indhentet tilladelse.

Alle kunstværker er beskyttet af ophavsretsloven, så længe kunstneren lever og indtil 70 år efter udløbet af dødsåret. 

Ved at indgå en aftale med VISDA kan sognene komme på den rette side af loven uden at skulle henvende sig til de enkelte rettighedsindehavere.

Gælder kun internt brug af billeder

Aftalen gælder dog udelukkende internt brug af billeder. Publicering på sognets hjemmeside, på Facebook, i avisannoncer eller i kirkebladet er ikke omfattet af aftalen. Og der er heller ikke fri adgang til alle billeder på internettet, fortæller Bo Tieldal. 

For det første står en række danske kunstnere uden for aftalen (listen findes på VISDA’s hjemmeside). Hvis man for eksempel til et foredrag vil vise et værk af Peter Brandes eller Maja Lisa Engelhardt, skal man stadig indhente særlig tilladelse.

For det andet dækker aftalen ikke billeder, som udbydes mod betaling (såkaldte stock-billeder), eller billeder fra hjemmesider, hvor det tydeligt fremgår, at de ikke må gengives uden rettighedsindehavere tilladelse.

Til gengæld må man godt bruge billeder fra private blogs og sociale medier som Facebook, Instagram og Flickr.

"Men her skal man være opmærksom på, at man ikke kommer i konflikt med lovgivningen på andre områder – for eksempel persondataloven," siger Bo Tiedal.

Så måske er det er bedst at holde sig fra naboens feriebilleder.

Prisen for VISDA-licensen udregnes på grundlag af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet – store sogne får 'rabat'. For et sogn med 4.000 medlemmer vil prisen være kr. 2.880 om året.

Det er frivilligt, om sognene vil tilslutte sig aftalen.

Hent gratis billeder i Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse

Husk, at det er gratis for sognene at bruge den billeddatabase, der er tilgængelig i Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse. Her finder du fotografier, der illustrerer kirkelige handlinger og aktiviteter. Disse billeder må også bruges til hjemmesider og trykte materialer.