Nyheder
Nyheder

Digitalt introkursus

Den 17. marts er der obligatorisk introduktionskursus for nyansatte i folkekirken. Denne gang foregår det digitalt.

Fra et tidligere, ikke-digitalt introkursus (Foto: Malene Bjerre)

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der efter den 1. maj 2019 er blevet ansat første gang i en stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer.

Kurset afholdes på grund af Covid-19 digitalt:

onsdag den 17. marts 2021

Kurset afholdes indenfor tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 15.00.

Kurset afholdes på Zoom, og deltagerne vil nogle dage før kurset få tilsendt et link samt nærmere vejledning og guide til Zoom. Det er ikke nødvendigt at installere Zoom for at deltage, idet deltagerne blot skal benytte det fremsendte link.

Deltagelse i kurset er gratis. Arbejdsgiveren skal betale løn.

Indhold

Kurset vil byde på en gennemgang af emnerne:

  • Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke
  • Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
  • Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?’
  • Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
  • Sognet som en del af en sammenhæng

Sidste punkt på programmet er evaluering, og der vil efterfølgende blive udsendt deltagerbevis.

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte. Tilmelding skal ske senest fredag den 5. marts 2021 via dette link: tryk her.

Der vil ca. en uge før blive sendt en bekræftelse til deltagerne sammen med program for kurset.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Hanne Soelberg, Helsingør Stift på kmhel@km.dk.