Nyheder
Nyheder

Diakonikonsulentens 8 gode råd til opstart af ASSIST

Ønsker du og din kirke at samarbejde med unge studerende om at yde støtte til ældre mennesker, der har brug for hjælp til praktiske opgaver? Så læs med her og få gode råd om opstart af det diakonale projekt ASSIST.

Unge får et meningsfuldt fællesskab i samarbejdsprojektet ASSIST, hvor de hjælper ældre mennesker med praktiske opgaver.

Unge får et meningsfuldt fællesskab i samarbejdsprojektet ASSIST, hvor de hjælper sognets ældre beboere med praktiske opgaver. Såsom at klippe hæk. 

Af Thyge Enevoldsen, diakonikonsulent i Helsingør Stift

En af kerneværdierne i folkekirken er at yde støtte til mennesker, der har brug for hjælp. 

Og med det diakonale samarbejdsprojekt ASSIST skaber vi meningsfulde fællesskaber for unge studerende og medlemmer af ungdomsorganisationer, som sammen med den lokale kirke og boligselskaber hjælper ældre mennesker med praktiske opgaver. Det kan for eksempel være at luge ukrudt, klippe hæk, male plankeværk, rydde op, gøre rent m.v. 

ASSIST løber i en uge ad gangen, og i Grønnevang Kirke i Hillerød har vi her i uge 26 for ellevte gang holdt ASSIST i sognet. Det foregår på den måde, at de ældre beboere afleverer en seddel i postkassen ved beboerhuset eller i kirken med navn, adresse, mobilnummer og hvilke opgaver, de har brug for hjælp til. Derefter bliver ansøgerne kontaktet og der laves nærmere aftale.

Hvis din kirke er interesseret i at starte ASSIST op i sognet, så læs mine 8 gode råd her:

8 gode råd til opstart af ASSIST

 • Tal sammen i menighedsrådet/menighedsplejen/medarbejdergruppen om, hvilke mulige lokale organisationer (for eksempel boligsociale aktører) der kunne være interesserede i at gå sammen om at lave ASSIST.
   
 • Nedsæt en lokal arbejdsgruppe og sæt en dato for ASSIST-ugen næste år - for eksempel den sidste uge i sommerferien 2023.
   
 • Inviter mig, stiftets diakonikonsulent, til fællesmøde i efteråret. Sammen med frivillige fra ASSIST i Grønnevang Sogn giver jeg oplæg om projektets idé, muligheder, opgaver, behov for faciliteter, frivillige og vilkår i øvrigt.
   
 • Kontakt lokale studerende, ungdomskollegier, ungdomsorganisation eller lignende, som kunne være interesserede i at medvirke til ASSIST 2023.
   
 • Find frivillige hjælpere – til blandt andet organisering, madlavning og vågen nattevagt i kirken.
   
 • Lav info-brev om mulighed for hjælp til omdeling – via boligselskab og evt. kommune.
   
 • Budgettér med 35.000 kr. til projektet inkl. mad, t-shirts m.v. + 10.000 kr. til honorar for et par tovholdere (gerne studerende). Søg evt. fonde, kommune m.v.
   
 • Hold i november måned endnu et møde med mig med henblik på yderligere detailplanlægning.

Bemærk: Det første år med ASSIST er det helt fint med blot 10-12 frivillige studerende. Det kan altid vokse derfra.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt mig på telefon 7232 5222 eller mail, ten@km.dk

Læs mere om ASSIST i Grønnevang Sogn her.