Nyheder
Nyheder

Brev fra Peter Birch om coronapas

Covid-19 betragtes igen som samfundskritisk sygdom, og der indføres igen restriktioner i større forsamlinger, også i kirken, Biskoppen har sendt orientering ud til sognene i stiftet. 

Husk coronapasset, når du skal i kirke. Fotocollage: Sille Arendt

 

Det stigende antal af smittede og indlagte med Covid-19 betyder, at der nu igen kræves coronapas i forbindelse med større forsamlinger, også i folkekirken.

Biskoppen har i dag, den 12.11., udsendt dette brev til alle præster og menighedsråd i stiftet:

Kære præster og menighedsråd i Helsingør Stift

Som I ved, bliver Covid-19 igen betragtet som en samfundskritisk sygdom, og fra i dag fredag d. 12. november kl. 06.00 er der krav om coronapas i bestemte sammenhænge.

For mange kirker i Helsingør Stift får det ikke stor betydning. Kravet gælder kun ved indendørs forsamlinger på over 200 mennesker.

Hvis jeres kirke eller sognegård har plads til under 200 mennesker, behøver I derfor ikke at gøre andet end det, I uden tvivl gør i forvejen: Stiller håndsprit frem, sørger for udluftning og bruger jeres almindelige sunde fornuft.

Hvis der er plads til mere end 200, kan I enten sikre, at deltagerantallet til gudstjenesten eller arrangementet holder sig under 200. Eller I skal sikre, at de fremmødte har gyldigt coronapas eller dokumentation for, at de er fritaget. 

Bemærk i øvrigt, at børn under 15 år er undtaget fra kravet om coronapas. Se alle detaljer på Krav om coronapas i folkekirken og andre trossamfund fra 12. november 2021 (kirkenettet.dk)

Hvis I mangler svar på spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Helsingør Stift.

Jeg ønsker jer alle en god weekend og god arbejdslyst!

Bedste hilsner

Peter Birch
biskop

 

Folkekirkens corona-taskforce arbejder lige nu på at udarbejde en vejledning til præster og menighedsråd om beslutningskompetence, når antallet af deltagere i gudstjenesten skal fastsættes.

 

Se også Kirkeministeriets Covid-information og Coronapas i folkekirken