Nyheder
Nyheder

Bispekandidater godkendt

Alle fire kandidater er nu officielt godkendt, og bispevalgkampen kan for alvor gå i gang.

Alle fire kandidater til stillingen som biskop over Helsingør Stift har i dag fået godkendt deres kandidatur. De opfylder alle sammen kravene om en teologisk embedseksamen fra et dansk universitet, de er præster og har de påkrævede 75-150 stillere.

Dermed bliver det en af disse fire, der fra 1. februar 2021 kommer til at sidde i bispesædet:

  • Peter Birch, provst for Gentofte Provsti og sognepræst i Hellerup Pastorat
  • Ulla Thorbjørn Hansen, provst for Slagelse Provsti og sognepræst i Sankt Peders-Havrebjerg Pastorat
  • Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo-Gadevang Pastorat
  • Asser Skude, sognepræst i Bellahøj-Utterslev Pastorat

Pressefotos af kandidaterne kan sammen med en præsentation af dem hentes her.

I den kommende uge vil der være flere arrangementer med de fire kandidater.

Den 27. august mødes kandidaterne i Stavnsholtkirken. Arrangementet livestreames desuden fra stiftets Facebookside. Læs om arrangementet her.

Kandidaterne mødes igen den 31. august og den 1. september til et debatarrangement i Royal Stage i Hillerød arrangeret af Landsforeningen af menighedsråds Frederiksborg Distriktsforening og Distriktsforening Helsingør Sydøst. Også mødet den 31. livestreames på stiftets Facebookside. Læs om arrangementet her.

Det er menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift, herunder stiftets præster, i alt omkring 1530 personer, der vælger den nye biskop. Selve afstemningsproceduren indledes den 22. september, og første valgrunde afsluttes den 13. oktober kl. 12, hvor stemmesedlerne tælles op og resultatet offentliggøres.

Hvis ingen af de fire kandidater har fået mindst 50 procent af stemmerne, går de to kandidater, der har fået flest stemmer, videre til en ny valgrunde. Den afsluttes den 18. november kl. 12, hvorefter det offentliggøres, hvem der skal være ny biskop.

Valget foregår elektronisk, og stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, hvordan de stemmer. Læs mere info til de stemmeberettigede på stiftets hjemmeside, hvor der også ligger en valgliste, så de, der mener, de er berettigede til at stemme, kan sikre sig, at de står på listen. Valglisten over de stemmeberettigede vil også kunne ses på folkekirkens intranet, DAP.

Den nye biskop afløser Lise-Lotte Rebel, der fylder 70 i januar 2021 og går på pension. Hun er i øjeblikket den i landet, der har siddet længst i embedet, efter at hun i 1995 blev valgt som Danmarks første kvindelige biskop.

Den nye biskop bliver viet i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021.

Læs mere om bispevalget i Helsingør - bl.a. formalia og lovstof og få overblik over arrangementer og pressedækning - på stiftets hjemmeside.