Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskoppens hilsen: Der skal altid være tid til at tale om arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at folkekirkens to ledelsesstrenge spiller sammen. Både når arbejdsmiljøet er godt og hvis der opstår problemer, mener biskop Peter Birch.

"Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere, præster og frivillige," skriver biskop Peter Birch i sin hilsen. Foto: Sille Arendt. 

I januar blev den største arbejdsmiljøundersøgelse i folkekirken i 10 år offentliggjort. Den viste, at folkekirken på mange måder er en god arbejdsplads, hvor mennesker trives og oplever god kollegialitet og et meningsfuldt arbejde. Men den viste også, at der fortsat er problemer med en høj forekomst af krænkende handlinger, herunder mobning. Og at der fortsat er problemer med uklar ledelse og dermed usikkerhed om forventninger, ansvar og hvem, der tager sig af arbejdsmiljøproblemer, når de opstår.

Den tid er forbi, hvor arbejdsmiljø var noget, man måske fik tid til at tale om. Et godt arbejdsmiljø skabes gennem en løbende dialog om ansvar, rammer og forventninger. Det er så meget vigtigere at skabe en sådan dialog på den kirkelige arbejdsplads med den dobbelte ledelsesstreng. Vi er fælles om at være på den samme arbejdsplads og dybt afhængige af hinanden og det bidrag, vi hver især yder til det fælles. Strenge skal spille sammen for at skabe god musik.

Men de to strenge skal også spille sammen, når der opstår problemer. Et dårligt arbejdsmiljø kan skade medarbejdernes sundhed og forplanter sig ofte også til menigheden og kirkelivet – og en ting er helt sikker: det kræver en aktiv indsats at løse arbejdsmiljøproblemer. Og det er oftest løsninger, der kræver et sam- og medspil fra begge ledelsesstrenge.

I Helsingør Stift har vi et vedholdende fokus på arbejdsmiljøet og på hvordan vi kan inspirere hinanden med løsninger og videndeling. Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at vi kan rekruttere og fastholde medarbejdere, præster og frivillige og dermed for, at vi kan udføre vores opgave som kirke.

Vi har netop udgivet en række artikler og vejledninger om arbejdsmiljø på Helsingør Stifts hjemmeside.

For eksempel et interview med HR-konsulent i Gentofte Provsti Mie Engel Jønsson, som siger, at vi i folkekirken er blevet bedre til at tale om arbejdsmiljø - og hurtigere til at handle, hvis der er problemer.

Du finder også et interview med administrationschef Gorm Valbjørn og præst Marianne Fischer, som fortæller om det gode arbejdsmiljø i Opstandelseskirken og beskriver nogle af de tiltag, man har indført, for at styrke medarbejdernes trivsel.

På hjemmesiden er der også offentliggjort en vejledning til præster om, hvem man skal gå til, hvis man oplever mistrivsel, og en handleplan til håndtering af seksuel chikane, som kan bruges af menighedsråd.

Læs mere på Helsingør Stifts temaside for arbejdsmiljø