Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskoppens hilsen: Dåben taler til os på mange måder

"Det er derfor samtalerne i forbindelse med dåb er så utrolig vigtige og givende; de rummer mulighed for at tale om de store spørgsmål om identitet, frihed, om at høre til og være bundet. Om at modtage og give. Om at tro, håbe og elske. Og gøre det ud fra et enkelt og stærkt ritual, vi aldrig kan udtømme sprogligt," skriver biskop Peter Birch.

Foto: Miklos Szabo

Kære alle

Forældre begrunder meget ofte ønsket om at få døbt deres barn med ’tradition’. Bag begrebet ligger der mange og dybere lag, fx ønsket om at give det videre til sit barn, som man selv finder værdifuldt. Eller at se sit barn som en del af et større fællesskab end det, man selv kan tilbyde som forældre.

I dåbssamtalerne er disse mange lag til stede, og det er i samtalerne med præsterne, at lagene kan foldes ud. Det fremgår af en ny rapport, der netop er udkommet, og som har undersøgt dåbens status i Helsingør Stift. Rapporten er blevet til på baggrund af samtaler med både præster og valgte menighedsrådsmedlemmer i stiftet og giver ny viden om de udfordringer, vi står over for, når det gælder dåben.

Debatten om dåb er ikke først og fremmest et spørgsmål om medlemstal. Men det er en debat, der i høj grad også handler om dåben som grundsten i vores teologi og i et menneskes gudsforhold. Hvordan taler vi om dåben, og hvordan taler vi med dåbsforældre om dåben? Og hvad med dåbsritualet – skal der ændres på det?

Det sidste spørgsmål har været diskuteret meget i den liturgidebat, der har været og fortsat er i gang landet over. Jeg tror, det i den sammenhæng er uhyre vigtigt at huske på, at dåben som ritual ikke kun handler om at forstå bestemte ord og formuleringer. Dåben taler ikke kun til vores intellekt, men taler til os på mange måder. Gennem ordene og de handlinger og traditioner, der følger med ordene. Det er derfor samtalerne i forbindelse med dåb er så utrolig vigtige og givende; de rummer mulighed for at tale om de store spørgsmål om identitet, frihed, om at høre til og være bundet. Om at modtage og give. Om at tro, håbe og elske. Og gøre det ud fra et enkelt og stærkt ritual, vi aldrig kan udtømme sprogligt.

I slutningen af november måned har jeg inviteret præsterne til en temadag, hvor vi vil drøfte den nye dåbsrapport og dele erfaringer og overvejelser om dåbens teologi og praksis. Det er afgørende, at vi fortsat udvikler vores kommunikation om dåben.

Peter Birch, biskop