Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Biskop: Diakoni er solidaritet

"I kirken mødes vi som mennesker, der deler vilkår og er fælles om at være afhængige. Afhængige af en hjælpende hånd, et opmuntrende ord, af et forstående og lyttende medmenneske," skriver Peter Birch om kirkens diakoni og sociale arbejde.

"Kernen i al diakoni er en grundlæggende bevidsthed om, at vi er forbundet med vores medmennesker i en fælles menneskelighed," skriver Peter Birch. Foto: Sille Arendt

Af Peter Birch

Kirkeåret går på hæld. De gyldne blade hænger endnu på træerne og flammer op i skumringen. Men snart falder bladene, og træernes nøgne grene vil strække sig mod himlen som arme, der rækker ud efter hjælp. Sådan gør træerne, og sådan gør vi mennesker. Rækker ud efter lys og liv, efter en hånd og et fællesskab.

I kirkens diakoni mødes vi som mennesker, der deler vilkår og er fælles om at være afhængige. Afhængige af en hjælpende hånd, et opmuntrende ord, af et forstående og lyttende medmenneske. Det kan have mange former og rammer, men kernen i al diakoni er en grundlæggende bevidsthed om, at vi er forbundet med vores medmennesker i en fælles menneskelighed. Diakoni er solidaritet.

I diakonien bliver det klart, at kirken ikke er et menings- eller interessefællesskab af ligesindede. Kirken består ikke af ligesindede, men af ligedannede. I moders liv dannede du mig, siger salmisten. ’Du ransager mig og kender mig’. I Kristus kender vi Gud, og Gud kender og vedkender sig mennesket. Det enkelte menneske er aldrig alene med sig selv, med sine nederlag og sejre. Ethvert menneskeliv er omsluttet af Guds virkelighed.

Det er en åndelig øvelse at finde ind til det fællesskab, der forstår sig som de ligedannedes. Vi vil så gerne være sammen med folk, der ligner os selv, har de samme interesser, taler om de samme ting, klæder sig nogenlunde som os. Men diakonien kalder på vores sans for det fællesskab, der ikke dannes af os, men formes af Ham, der siger: "Hvad I gør imod en af disse mine mindste små, gør I imod mig." En af disse mine mindste små – det er ham, det er hende. Det er dig og mig.

Der er grund til at takke alle, der dagligt gør en indsats rundt om i stiftet for at skabe inkluderende fællesskaber, hvor mennesker kan mødes på tværs af de grænser og skel, vi ellers er så gode til at sætte. 

Lad mig til slut invitere alle til Biskoppens Julekoncert, der i år holdes den 2. december kl. 15 i Helsingør Domkirke. Her kan vi sammen gå ind i advents- og juletiden – båret af ord og toner om det lys, der kommer til verden.

Med venlig hilsen

Peter Birch