Nyheder
Nyheder

Befolkningsundersøgelse: Mange gode grunde til at være medlem

Stor undersøgelse viser, at folkekirken lykkes med at samle medlemmer med forskellige grunde til at støtte kirken og derfor holder sammen på vores samfund. Det glæder biskop Peter Birch.

Rungsted Kirke med flaget hejst

Rungsted Kirke (Arkivfoto)

Af Malene Bjerre

Størstedelen af Danmarks befolkning er medlem af folkekirken, og de melder sig sjældent ud igen.

Når andelen af medlemmer alligevel falder, skyldes det i høj grad indvandring. Befolkningen vokser, og nye danskere har ofte en anden religiøs baggrund.

Det viser en ny stor befolkningsundersøgelse ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020” fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Forsker Karen Marie Leth-Nissen vurderer, at det stabile medlemskab skyldes, at det rækker ud til mange former for fællesskab.

"Undersøgelsen viser, at et flertal af danskerne betragter folkekirken som en integreret del af vores samfund og finder det naturligt, at den er med til at løse fælles sociale opgaver. På den måde er kirken med til at holde sammen på det danske samfund. Det er vigtig viden, som kan være med til at udvikle folkekirkens store arbejde til gavn for hele befolkningen," siger Karen Marie Leth-Nissen.

Medlemskabet er ofte forankret i en bredere social sammenhæng som f.eks. familien, nationen, kristendommen eller samfundet. Når befolkningen skal svare på, hvorfor de er medlem af folkekirken, vælger de typisk fire forskellige årsager.

Næsten halvdelen – 43 procent – angiver, at deres kristne tro er en årsag, mens 58 procent angiver, at de ønsker at støtte op om den kristne kulturarv. 51 procent føler, at det som dansk statsborger er naturligt at være medlem af folkekirken, og 60 procent vil med deres medlemskab være med til at bevare Danmarks historiske bygninger.

Tingene hænger sammen

Vi skal dog ikke overdrive forskellen på de fire forskellige årsager, mener biskop i Helsingør Stift Peter Birch. ”Når det kommer til stykket, hænger tro og kultur tæt sammen. I Danmark er den kristne tro en del af kulturen, og kirkebygningerne er ikke bare mursten. De er med til at minde os om betydningen af, at der findes steder, der har fokus på det åndelige i tilværelsen,” siger han. 

”Det er kun godt, at folkekirken lykkes med at appellere til forskellige begrundelse for at være medlem. Og så er der jo også grund til at glæde sig over, at 77 procent af danskerne har kontakt til os i løbet af et år, og at det får næsten lige så mange til at synes, at folkekirken er en så vigtig institution i samfundet, at de har lyst til at støtte den.”

 

DET VISER UNDERSØGELSEN OGSÅ:

 • I 2020 var 74 procent af den samlede befolkning medlem af folkekirken. 85 procent med dansk herkomst var medlem.
 • 86 procent af den samlede befolkning har dansk herkomst. 98 procent af folkekirkens medlemmer har dansk herkomst.
 • I alt har 77 procent af befolkningen gennem de seneste 12 måneder haft kontakt til kirken.
 • 56 procent har haft kontakt i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. 22 procent har haft kontakt i forbindelse med koncerter, foredrag eller andre kulturelle arrangementer.
 • 70 procent støtter op om, at konfirmationsforberedelsen afvikles i skoletiden.
 • Jo højere uddannelsesniveau og jo højere alder, des større medlemskab af folkekirken.
 • Medlemmernes kontakt med kirken stiger med deres uddannelsesniveau.
 • 55 procent af medlemmerne er kvinder, mens 45 procent er mænd.
Fakta

Om FUV's befolkningsundersøgelse

 • Undersøgelsen "Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020" skal bidrage til en solid og opdateret beskrivelse af danskerne religiøsitet i 2020.
 • Den er den største af sin art og består af to dele:
 • 1. del er en spørgeskema-undersøgelse blandt 4000 voksne danskere om trosforestillinger, religiøs adfærd og holdninger til folkekirken.
 • 2. del består af en kvalitativ interview-undersøgelse med samme fokus, som udkommer i 2022.
 • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har taget initiativ til undersøgelsen. Norstat og Danmarks Statistik har stået for indsamlingen af data.