Nyheder
Nyheder

Alle synger i Herstedøster

Organist Anne-Kari Ferenczi er projektleder for et ambitiøst korsamarbejde mellem Herstedøster Kirke og den lokale skole, der skal styrke både læring og fællesskab.

På den første skoledag i skoleåret (18/19) blev det ambitiøse sangprojekt søsat. Der var korsang og taler fra bl.a skoleleder Birgitte Pilgaard, borgmester Steen Christiansen og provst i Glostrup Provsti Ove Kollerup (Foto: Sarah Auken)

Af Sarah Thorngreen Auken

I Herstedøster Kirke bliver der sunget igennem. I ugens løb indtages kirken af et mylder af forskellige kor. Der er spirekor, børnekor, juniorkor, ungdomskor – ja, selv for de helt små i børnehaven er der et kor. Alle kommer de hen til kirken og har en korlektion hos én af de mange korledere.

Og et nyt samarbejde med Herstedøster Skole leverer i fremtiden endnu flere kor til kirken. Ideen opstod, da Anne-Kari Ferenczi bemærkede, hvordan børnene i hendes kor var helt afslappede og til stede i musikken. “Når børnene er ovre i kirken til kor, så har de et frirum; et sted, hvor de bare kan være sig selv,” fortæller Anne-Kari Ferenczi.

”Sang kan noget helt særligt, når det glæder om at styrke fællesskab og skabe samhørighed. Der opstår en glæde, når man synger; empatien styrkes, og man kan ikke være sure på hinanden. Det skal vi da også bruge i skolen.” 

Alle kan synge

Derfor kontaktede Anne-Kari Ferenczi sammen med korleder Signe Sørensen den lokale skole. Skolereformen giver skolerne mulighed for eksterne samarbejdspartnere, og Herstedøster Kirke var oplagt til at være partner. “Tænk at kunne give alle sådan en god start på livet,” udbryder Anne-Kari Ferenczi.

Og med alle menes der ALLE. For i løbet af de næste år er planen, at der skal være ”klassekor” i hele indskolingen på Herstedøster Skole: En klasse = et kor. Det bliver til mange, mange kortimer, så de to institutioner må samarbejde tæt for at løfte opgaven og gøre den meningsfuld: Kirken har korlederne, skolen lokalerne, og sammen lægger man korenes repertoire, så læring og fællesskab kan gå hånd i hånd. Sangene understøtter læsningen, så sangindlæringen bliver en form for synkroniseret læsning; der kan også være historiske sange, sange om matematik eller andre former for læresange. 

Sang styrker fællesskab

For Anne-Kari Ferenczi er det dog fællesskabet og de fælles værdier, som er det vigtigste. “Sang kan noget særligt, når det gælder om at styrke fællesskab og skabe samhørighed,” siger hun. ”Det at synge kan være med til at mindske konflikter og det styrker inklusion, for så er alle lige. Og så styrker det i øvrigt integration af flersprogede elever, både sprogligt og socialt.”  

Sang er nemlig en synkron handling, forklarer hun. Man bliver forenet, man har en fælles lyd og klang. Alle får en vigtig andel i gruppen, alle er en del af koret. Man synger sammen – med én stemme. ”Når børnene er til kor, får de lov til at være sig selv i fællesskabet. Det vil vi gerne flytte ind på skolen, så alle får en god start på livet.”

Skolekor opbygger menighed

For Anne-Kari Ferenczi er samarbejdet en hel naturlig del af folkekirkens rolle. Den skal agere i det lokale miljø og være synlig og udadvendt. I løbet af året vil klassekorene opføre koncerter både på skole og kirken. Kirken får direkte kontakt til alle børn og deres familier. Og alle får erfaringen af, at kirken er sted, hvor det er godt at være. Det forankrer kirken som en kendt aktør i lokalsamfundet.

For Anne-Kari Ferenczi er det vigtigste dog stadig værdifællesskabet. ”Den oplevelse af at kunne være fri og sig selv i fællesskabet, som korsangen giver, er for mig meget tæt på kernen i det kristne budskab,” siger hun. ”Det er en værdi, vi deler med folkeskolen, og som vi gennem partnerskabet kan være med til at hjælpe frem som en erfaring hos skolebørnene. Det er da en indsats værd.”

Folkekirkens musikliv har 2016-18 har været belyst i en større undersøgelse af FUV. Læs mere her  (Foto: Sarah Auken)

Økonomisk støtte

Projektet ”Alle kan synge” har fået støtte fra Statens Kunstfond og Glostrup Provsti og Albertslund kommune.

 I efteråret 2018 indledes det 4 -årige projekt som skal sikre klassekor i hele indskolingen.

År 1   7 klassekor

År 2 11 klassekor

År 3 15 klassekor 

År 4 15 klassekor