Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Afvikling af ferie inden 14. april

Har du ferie eller afspadsering til gode, skal du afholde fem dage i den periode, hvor Danmark er lukket ned.

Hvis du har ferie tilbage, du ikke har holdt endnu i dette ferieår, skal fem af dagene afvikles inden 14. april.

I fredags blev der lanceret en aftale for offentligt ansatte, som lægger sig i kølvandet på den aftale, der er lavet med det private arbejdsmarked. 

Hovedtrækkene er:

1) Har medarbejderen ikke ferie, særlige feriedage eller afspadsering til gode, foretages ikke videre. Overført ferie kan tilbageføres og afvikles efter disse regler

2) Har medarbejderen afviklet fem dages ferie eller frihed (ved frihed i denne sammenhæng forstås særlige feriedage eller afspadsering) i perioden 13. marts til 27. marts, foretages ikke videre

3) Har medarbejderen afviklet ingen eller mindre end fem dages ferie eller frihed (ved frihed i denne sammenhæng forstås særlige feriedage eller afspadsering) i perioden, aftales der med hver enkelt ansat (præst, underviser, kirkefunktionær eller administrativ medarbejder) under hensyn til arbejdspladsens drift en afviklingsplan af de fem dage (eller mindre). Friheden afvikles i hele dage og kan pålægges med dags varsel.

4) Det anbefales, at der afvikles op til fem dage, og at disse om muligt placeres med tre dage i perioden 6.-8. april 2020 og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

5) Aftalen registreres på normal vis som ferie, særlige feriedage eller afspadsering (flex) i fraværssystemet eller m-tid.

6) Ferie eller afspadsering, som er planlagt til afvikling i sidste halvdel af april, kan efter aftale med medarbejderen rykkes frem, så ferien i stedet afvikles i nedlukningsperioden indtil 14. april. Vær meget opmærksom på, at evt. omkostninger for medarbejderen som følge heraf betales af arbejdsgiveren.

Kontakt endelig stiftet pr. telefon eller mail, hvis I ønsker vejledning eller sparring i forhold til udmøntning af cirkulæret.

EKSEMPLER

Medarbejder- og kompetencestyrelsen har nævnt en række eksempler, hvor medarbejdere efter aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 kan pålægges at afvikle frihed.

 

Et af eksemplerne er et præsteeksempel og flere af de andre kan også relateres til arbejdssituationer i sogne/provstikontorer- og samarbejder, undervisningsinstitutioner og stiftsadministrationer.

 

  • En sagsbehandler har arbejdsopgaver til tre arbejdsdage. Arbejdsgiver vælger at pålægge sagsbehandleren at afvikle frihed med dags varsel i henhold til aftalen. Friheden kan fx afvikles i de to efterfølgende arbejdsdage samt de tre dage op til påske (mandag-onsdag i uge 15).
  • En servicemedarbejder har ikke nogen opgaver, der er meningsfulde at varetage hjemmefra. Vedkommende pålægges at afvikle fem dages frihed. Friheden kan fx afvikles mandag til onsdag i uge 15 og to dage i uge i uge 14 eller 16.
  • En præst står til rådighed i dagene op til påske (mandag-onsdag i uge 15). Præsten kan pålægges med dags varsel at afvikle frihed i henhold til aftalen i uge 14 eller 16.