Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Administrationschef: "Vi kan mærke, at folk er blevet gladere"

Da Opstandelseskirken i Albertslund for fem år siden ansatte Gorm Valbjørn som administrationschef, kunne det hurtigt mærkes i tilgangen til arbejdsopgaver og på medarbejdernes trivsel.

Et af de tiltag, som styrker trivslen, er, at feedback til og eventuel kritik af medarbejderne skal igennem administrationschef Gorm Valbjørn. Privatfoto.

Af Steen Toft Winther

”Hvis bare vi kunne klone Gorm…” siger sognepræst i Opstandelseskirken Marianne Fischer, når hun får spørgsmålet, om hun vil anbefale andre sogne at ansætte en administrationschef eller daglig leder.

Manden, hun taler om, er 40-årige Gorm Valbjørn. For fem år siden tiltrådte han som administrationschef i Opstandelseskirken i Albertslund, og udover at være leder for medarbejderne varetager han blandt andet personalejuridiske opgaver – herunder ansættelser og afskedigelser – overholdelse af GDPR, medarbejderkontakt og ledelse af det fælles kirkekontor, som dækker sognene i Albertslund Kommune.

”Efter Gorm er kommet til sognet, har jeg aldrig været gladere for mit arbejde,” siger præst Marianne Fischer og fortæller, at hun nu har bedre tid til at fokusere på sine egne opgaver.

Ansættelsen har også betydet, at der er kommet en tydeligere fordeling af de ansattes roller og hvem, der har ledelses- og instruktionsbeføjelser i kirken. Og det er vigtigt for et godt arbejdsmiljø:

”I folkekirkens tostrengede ledelsesstruktur kan der godt opstå nogle gråzoner, og dem har jeg forsøgt at klargøre for både ansatte, præster og menighedsrådsmedlemmer. Vi kan mærke, at folk er blevet gladere, hvilket ikke kun kommer til udtryk i dagligdagen, men også i de arbejdspladsvurderinger, vi har foretaget,” siger Gorm Valbjørn og fortsætter:

”Systemer har det med at blive nedarvet i en organisation, så jeg har fokuseret meget på at gå ind og arbejde med kulturændringer. Både i kirken som helhed og indenfor de forskellige faggrupper.”

Det handler om at ansætte den rette

Med i bagagen har Gorm Valbjørn blandt andet en kandidat i kirkemusik, en bachelor i matematik og økonomi fra Københavns Universitet, en diplomuddannelse i ledelse og en lang række kurser inden for jura, ledelse og økonomi. Han er også uddannet diakon, og da han gik i gymnasiet, var han ansat som organist i den lokale folkekirke.

Gennem sine 25 års erfaring i folkekirken har han således fået et indgående kendskab til organisationen, og det, mener han, er en fordel på en arbejdsplads, hvor mange forskellige fagligheder skal fungere sammen:

”Det er vigtigt at have de rette værdier med i ledelsesarbejdet. Værktøjskassen skal være i orden, og samtidig skal man have stor respekt for folkekirkens formål og værdier.”

Det kan præst Marianne Fischer nikke genkendende til.

”Man skal ansætte en, der er både er glad for og god til regler og ledelse. Men det kræver også, at man kender folkekirken indefra – og har kærlighed til kirken. Jeg tror, at det ville kunne skabe gnidninger, hvis der kommer en udefra med en helt anden baggrund og tænker ’nu skal vi bare effektivisere’,” siger hun.

Ingen er perfekte

Selvom arbejdsmiljøet fungerer godt i Opstandelseskirken i Albertslund, lægger både Marianne Fischer og Gorm Valbjørn vægt på, at det ikke altid er perfekt:

”På trods af gode kompetencer og klarhed om regler og roller kan der stadigvæk opstå udfordringer, men det vigtige er, at vi tager os af dem som team,” siger Gorm Valbjørn og fortsætter:

”Og når alt fungerer, kan man ikke bare slappe af og sige ’nu går det godt’. Arbejdspladsen er et dynamisk sted, hvor det hele tiden handler om at sikre det gode arbejdsmiljø.”

Et af tiltagene, man har indført i Opstandelseskirken og som skal styrke trivslen, er, at al feedback til og eventuel kritik af medarbejderne skal igennem Gorm Valbjørn. Det betyder, at de ansatte ikke skal være bekymrede for, at kollegaer eller menighedsrådsmedlemmer henvender sig til dem med kritik, hvilket giver mere ro i dagligdagen.

Et andet fokusområde består i, at det kommer tydeligt til udtryk, at man arbejder sammen om et fælles mål:

”Alle opgaver er lige vigtige, både medarbejdere og menighedsråd skal føle sig set og lyttet til, og der skal være ordentlige rammer på plads for at udføre et arbejde tilfredsstillende. Vi har jo med mennesker at gøre, og det handler om, at vi alle finder meningsfuldhed i arbejdet,” siger Gorm Valbjørn.

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan et sogn fungerer med en daglig leder eller administrationschef, kan du kontakte Gorm Valbjørn (mail: gv@km.dk og tlf.: 4366 0680) eller Marianne Fischer (mail: maf@km.dk og tlf.: 2140 0685).

Til menighedsråd: Find skabelon til lokal politik for håndtering af seksuel chikane her.

Til præster: Find en vejledning til, hvordan præster kan håndtere dårligt arbejdsmiljø, og hvem, man skal tage kontakt til her.

Læs mere om arbejdsmiljø i Helsingør Stift her

Præst i Opstandelseskirken, Marianne Fischer. Foto: Vibe Juul Sannig