Udmeldelse af folkekirken
Intet billede:

Udmeldelse af folkekirken

Hvis medlemmer af folkekirken ønsker at melde sig ud, skal de henvende sig til den kirkebogsførende præst.

  • Udmeldelsen skal ske skriftligt
  • Den skal som minimum indeholde oplysning om, hvor og hvornår medlemmet er født og døbt.
  • Den kan ske ved fuldmagt

Især når der er tale om udmeldelse pr. fuldmagt, skal præsten sikre sig, at det sker i overensstemmelse med medlemmets ønske. Til brug for sagsbehandlingen har den Fælles Juridisk Afdeling for Aarhus, Aalborg og Viborg Stift udarbejdet Vejledning om udmeldelse af folkekirken/skabelon til brev om udmeldelse af folkekirken.