Til præsterne
Supervision
præst som bladrer i alterbogen

Supervision

Supervisionsordningen i Helsingør Stift

to præster som taler sammen

Foto: Folkekirkens Grafiske Værktøjskasse

Supervision tilbydes alle præster i Helsingør stift ud fra et ønske om at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis.

Hent folderen Supervision 2019-20 her (pdf-fil)

Tilmelding

Kontaktperson mellem biskop, deltagere og supervisorer er sognepræst Lars Kruse, Herstedøster Kirke, Herstedøstergade 5, 2620 Albertslund tlf. 5114 9210, mail: lark(at)km.dk.

Tilmeldingsfristen er 14. august 2019 for grupper i 2019/20. Grupperne mødes 8 gange á 3 timer i perioden september-april. Kontaktpersonen koordinerer opstart af grupperne og orienterer biskoppen om, hvem der deltager hvor og hvornår.

Deltagerne får af stiftet refunderet transportudgift til supervisionssted efter gældende regler.

Uddannelse

Supervisorerne i stiftet er uddannet i TPC-regi eller lignende (to års grunduddannelse i sjælesorg og to-tre års uddannelse i supervision).

Supervision tilbydes alle præster i Helsingør Stift ud fra et ønske om at støtte og dygtiggøre præsterne i det daglige arbejde og give mulighed for refleksion over egen praksis.
 


Supervisorer i Helsingør stift

Lars Kruse (koordinator)
sognepræst, Herstedøster

Christine Gjerris
sognepræst, Hellerup

Helle Hentzer
skoletjenesten, Gentofte