Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

SYNG MED - inspiration til at synge med konfirmander

15
sep

SYNG MED – inspiration til at synge med konfirmander
En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer.
For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og derfor svær at komme i mål med. Men formidles salmerne imidlertid på en anderledes og vedkommende måde, vil de kunne åbne ind til en ny erfaringsverden og et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.
Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem. Dagen er tilrettelagt af FUV og varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole.
Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb. Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere.
Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.
Sted for kurset følger.
Tilmelding til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk
Tilmelding senest 10.september til religionspædagogisk konsulent Camilla Eriksen på cer@km.dk
Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.
NB – vær opmærksom på parkeringsforhold


< Tilbage til kalenderen