Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

Inspirationsdag om gudstjenesten

28
okt

Målgruppe: lægfolk, kirkemusikere og præster.

Kom og vær med til en spændende dag med inspiration til, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med gudstjenester i vores lokale sammenhænge. Dagen ledes af skotske John Bell, præst i Church of Scotland, medlem af den økumeniske bevægelse Iona Community og forfatter og komponist af salmer, der synges udover det meste af verden.

Vi opfordrer til, at I tager flere af sted fra samme kirke/sogn, så I kan få en fælles oplevelse og arbejde videre sammen hjemme.

Tilmelding kan ske senest d. 14. oktober til Marianne Pedersen. Angiv venligst navn, kirke/sogn og rolle (f.eks. menighedsrådsmedlem, kirkemusiker, præst eller andet)
Pris: 150 kr. (beløbet går til forplejning)

Program for "Hvordan berører gudstjeneste os?"

kl. 09.30 Ankomst, kaffe, te og croissanter

kl. 10.00 Velkomst

kl. 10.10 Morgensang

kl. 10.50 A. Erfarings-refleksioner. Der er mange dimensioner i en gudstjeneste, f.eks. lyd og stilhed, bevægelse og fællesskab. Hvilke dimensioner er vigtige for os hver især - og hvordan balancerer de i gudstjenesten?

kl. 11.45 Pause

kl. 12.00 B. Salmesangens betydning Hvorfor synger vi egentlig i kirken, og hvad sker der når vi synger sammen? Hvordan formes vores tro af det vi synger? Her vil vi også synge sammen.

kl. 13.00 Frokost

kl. 13.45 C. Lægfolks involvering i gudstjenesten Hvad betyder det for gudstjenesten, hvem der leder den? Og hvilken betydning har kirkerummet og menighedens placering i rummet? Taler gudstjenesten til vores hoved eller hjerte, begge dele eller noget helt tredje?

kl. 14.35 Kaffe

kl. 15.00 D. Hvad tager vi med os fra i dag? Gruppesamtaler, hvor der er lejlighed til at reflektere over alt det vi har oplevet i dag, inkl. den indledende morgensang, og til sidst en fælles opsamling.

kl. 16.00 Tak for i dag.


< Tilbage til kalenderen