Fortsæt til hovedindholdet
Til præsterne
Kurser og uddannelse
en præst bladrer i alterbogen

FUV Stiftskursus 2024: Koks i konfirmandstuen

24
apr

Målgruppe: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Pris: Gratis.

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med det religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.

Tilmelding til: snl@km.dk senest 14. april.

Hvad handler det om?

Det skal være rart at gå til konfirmationsforberedelse, og det skal være rart at undervise konfirmander! Sådan er det desværre ikke altid. Derfor sætter FUV Stiftskursus i år fokus på konfirmationsforberedelsen og adresserer de udfordringer, som mange oplever i disse år. Stiftskurset varetages af Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, Ph.d.

Med afsæt i forskning omkring undervisningsforstyrrende uro, klasseledelse og inklusion vil han dels indramme det pædagogiske værtskabsbegreb teoretisk og dernæst sætte det i relation til konkret praksis. Essentielt handler “pædagogisk værtskab” om at understøtte en struktur, en personlig stil og et medansvar hos børnene, der gør, at alle - både børn og voksne føler sig velkomne.

Kurset vil derfor bidrage med både viden og konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i praksis. I forlængelse af Rasmus’ oplæg vil vi sammen arbejde med, hvordan den nye viden og de nye redskaber kan implementeres i vores egen praksis. Den proces varetages af religionspædagogiske konsulent Susanne Norsk Østrup Leiding.


< Tilbage til kalenderen