Reformationen, folkekirken og fremtiden
Søren Abildgaard

"Reformationen er en vedvarende bevægelse"

SERIE: På vej gennem 2017 har vi bedt forskellige stemmer fra stiftets sogne om at færdiggøre tre sætninger om reformationen, folkekirken og fremtiden.

Søren Abildgaard

Søren Abildgaards sognekirke er Søborg Kirke, Gladsaxe. (Foto: Kåre Gade)

Af Søren Abildgaard, Formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Det vigtigste, reformationsåret har mindet os om, er, at reformationen ikke er en begivenhed, men en vedvarende bevægelse i kirkens liv, mellem bevarelse og fornyelse, hvor vi til stadighed skærer de døde grene af, så de bæredygtige grene kan give endnu bedre frugt. Vi er blevet mindet om, at en levende kirke bæres af menighedernes engagement, og at et myndigt lægfolk er forudsætningen for, at nådens gave omsættes i et aktivt liv i kald og stand.

Hvis jeg skulle ændre noget ved folkekirken, ville jeg ønske mig en kirke, der frimodigt forkynder evangeliet om Jesus Kristus som hele verdens frelser for hele folket; for dem, der allerede har deres hjemsted i kirken; for dem, hvor kirken er den naturlige ramme om livets store begivenheder; for dem, for hvem den kristne kultur og kristne værdier er det givne udgangspunkt; for dem, der ikke længere oplever kirken som en relevant del af deres tilværelse; og for dem, der endnu ikke har mødt evangeliet, fordi de kommer hertil med en anden religiøs og kulturel baggrund.

Om 50 år er folkekirken fortsat en levende kirke for det danske folk i al dets mangfoldighed. Forhåbentlig er tilbagegangen i medlemstal og dåbstal blevet vendt. Folkekirken har fået tag i de unge på en helt anden måde; folkekirken har forstået at tale ind i alle miljøer, så evangeliets forkyndelse opleves som relevant også for de grupper, som i dag står fremmede over for folkekirken. Folkekirkens åbenhed og missionsindsats har båret frugt, så nye danskere i stigende grad finder et hjemsted i folkekirken. Dette er kun sket, fordi vi i tide havde modet til at handle og gøre tingene på nye måder i en fortsat, reformatorisk bevægelse.