Reformationen, folkekirken og fremtiden
Birthe Rønn Hornbech

"Fasthold den lokale forankring"

SERIE: På vej gennem 2017 har vi bedt forskellige stemmer fra stiftets sogne om at færdiggøre tre sætninger om reformationen, folkekirken og fremtiden.

Birthe Rønn Hornbech

Birthe Rønn Hornbechs sognekirke er Brøndby Strand Kirke (Foto: Kåre Gade)

Af Birthe Rønn Hornbech, tidl. Integrations- og Kirkeminister

Det vigtigste, reformationsåret har mindet os om, er, at alt er Guds værk, og at mennesket ikke kan bidrage til egen frelse, men alene frelses, fordi Gud vil det.

Hvis jeg skulle ændre noget ved folkekirken, ville jeg i højere grad fastholde den lokale forankring og bekæmpe den hektiske aktivisme for bestandigt at ændre og "forny" struktur og anden udvendighed, men erindre om, at huset alene helliges ved forkyndelsen af verdens glædeligste budskab, der ikke skal følge med tiden, men i al sin aktualitet prædikes karskt og klart ind i tiden.

Om 50 år er folkekirken kun folkekirke, hvis det danske folk slutter op om folkekirken, lader deres børn døbe og drager omsorg for, at kommende generationer får del i det åndelige arveguld og forståelse for, at mere end tusind års kristendom i Danmark er en helt dominerende forudsætning for vort lands og folks eksistens.