Serier og portrætter
Rapport om dåb og højmesse

Ny rapport om dåb og højmesse

Dåbsforældre foretrækker lørdagsdåb som kirkelig ramme om deres barns dåb.

Unge forældre foretrækker dåb om lørdagen.
 

Det er én af konklusionerne i en sammenlignende undersøgelse af højmesse og dåb, som Helsingør Stiftsråd iværksatte i efteråret 2015; undersøgelsen er gennemført af post.doc Nete Enggaard, Center for Kirkeforskning, Det Teologiske Fakultet.

Valg og fest i centrum

Undersøgelsen peger på, at især de yngre dåbsforældre ser deres egen rolle i forbindelse med barnedåben som afgørende:

Forældrene har valgt dåb lørdag frem for søndag, både for at sætte fokus på den begivenhed, der for dem er centrum for dagen, dåben, men også af hensyn til de indbudte gæster og den efterfølgende fest.

Dåben opfattes af forældrene som fest, fejring eller rituel markering af barnets velkomst til verden og til livet, der fejres i et intimt og personligt fællesskab. Kirken fungerer som en fin og højtidelig ramme om begivenheden, men forbindes i højere grad med tradition end med egen kirkelig og religiøs praksis.

Med dåbsbeslutningen har forældrene givet barnet mulighed for selv aktivt at til- eller fravælge kristendom og folkekirkemedlemsskab - dåben er noget foreløbigt, som barnet i konfirmationsalderen bevidst kan tage stilling til.

Liturgisk lydhørhed

Undersøgelsen afdækker umiddelbart en liturgisk lydhørhed og imødekommenhed fra stiftets præsters side.

Fx tilbyder stort set alle stiftets kirker i dag dåbsforældrene særlige dåbsgudstjenester, der gør det muligt at målrette gudstjenesten forældrenes ønsker og behov – oftest har man lørdagsdåb hver eller hver anden måned.

Flere end en tredjedel af præsterne arbejder her med at involvere dåbsforældre og faddere i dåbsgudstjenesten fx i form af forældrebøn eller oplæsning af andre bønner, mens 22 procent af kirkerne bruger lystænding, dåbsæbler og andre symbolske markeringer af dåben for at inddrage dåbsgæster og -følger i gudstjenesten.

Nyt afsæt for samtale

Med stiftsundersøgelsen, der henvender sig til præster, menighedsråd og andre kirkelige aktører, har det været sigtet at skabe et nyt afsæt for samtalen om den liturgiske praksis ved bl.a. dåb.

Undersøgelsen har tydeliggjort, at kirken – særligt hvad angår den yngre gruppe dåbsforældre – står overfor nye opgaver og udfordringer i forhold til de gudstjenesteformer og liturgier, der evner at lytte til også disse medlemmers forventninger og ønsker, så dåbens teologiske indhold fortsat kan forkyndes og formidles - også om lørdagen.

Læs hele rapporten her...