Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsrådsvalget 2024
Nyheder

Valgforsamling

Datoen for menighedsrådsvalget er den 17. september. Læs mere om dagsorden, bekendtgørelse og planlægning af mødet her: 

Valgforsamling 17. september 2024

Valgforsamlingen skal bekendtgøres offentligt 4 uger før den 20. august. For at synliggøre mødet over for så bred en kreds af interesserede mødedeltagere som muligt, skal menighedsrådet som minimum bekendtgøre tid og sted både ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver. 

Spørg provstiet, om der er en samlet annoncering. 

Til valgforsamlingen er der opstilling af kandidaterne, hvorefter kandidaterne præsenterer sig og der er mulighed for debat og spørgsmål. Til slut er der en skriftlig afstemning.

Hvis der til valgforsamlingen ikke er kandidater nok, afholdes der ekstraordinær valgforsamling den 8. oktober med annoncering den 24. september. 

Se nærmere Datoer og blanketter

Planlægning af mødet

 • Hvad skal der siges?
 • Hvad kan der yderligere fortælles om?
 • Hvor skal det afholdes?

Dagsorden

(Kilde: Kirkeministeriet)

 • Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 17. september 2024 og skal afvikles efter en fast dagsorden. 

  Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne. 

  På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.  

  Dagsorden for valgforsamlingen: 
   
 • Velkomst ved valgbestyrelsen.
 • Valg af dirigent. 
 • Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde. 
 • Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 
 • Kandidaternes egen præsentation. 
 • Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne. 
 • Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 
 • Skriftlig og hemmelig afstemning. 
 • Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 
 • Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 
 • Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. 
 • Eventuelt. 
 • Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Læs mere om: offentliggørelse af resultat, indberetning i valgsystemet, valgret mm. hos Kirkeministeriet her

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2024

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet uddybende tekster og materiale så man kommer godt fra start og i mål med valget. 

 

Find det her: 

Menighedsrådsvalget 2024