Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsrådsvalget 2024
Nyheder

Rekruttering

Hvem kommer I til at mangle og hvor mange? Den personlige opfordring til at være med er det bedste redskab til rekruttering. Start gerne før orienteringsmødet, så I kan opfordre mulige kandidater til at deltage dér. Læs mere om rekruttering her: 

Valgforberedelse

Hvor mange kommer I til at mangle i menighedsrådet? Hvor mange og hvem stopper?

Hvem kommer I til at mangle i menighedsrådet? Hvilke kompetencer er der brug for at finde hos nye folk?

Indledende rekruttering

Den personlige opfordring til at være med er det bedste redskab til rekruttering. Start gerne før orienteringsmødet, så I kan opfordre mulige kandidater til at deltage dér.

Når I opfordrer folk, skal I kunne svare på, hvorfor det er vigtigt og meningsfuldt at være med i menighedsrådet? Hvilket arbejde laver I, som I hver især er stolte af? Husk, at I er de bedste ambassadører for arbejdet.

Stiftet har udarbejdet et postkort, som I kan bruge til at kombinere med den personlige henvendelse. I kan se flere materialer på siden Hvorfor være med.

Mange provstier laver fælles materialer, som I kan høre om i provstiet.

Landsforeningen af Menighedsråd har også lavet materialer, der kan tilpasses det lokale sogn. 

Find det her

Det er vigtigt at huske på, at materialer i sig selv meget sjældent får nogle til at møde op til orienteringsmøde eller til at ville stille op til et menighedsråd. Materialer kan bruges sammen med den personlige henvendelse.

I skal identificere mulige kandidater at spørge. Folkekirkens uddannelses- og videnscenter opererer med fem typer af kandidater:

 • De kirkeligt og politisk aktive:
  De, der allerede er aktive i forskellige aktiviteter, det kan være i kirkens aktiviteter, i spejderne eller i politik eller andet.
 • De menighedsrådserfarne:
  De, der fra tidligere har erfaring med at sidde i et menighedsråd.
 • De aktive i civilsamfundet:
  De, der er aktive i lokalsamfundet, f.eks. som medlemmer af fællesråd, bestyrelser eller er engagerede i foreningsarbedje.
 • De meget religiøse:
  De, der opfatter sig som troende og/eller kirkelige.
 • En femte-kategori kan kaldes ”Sidste-øjeblik”:
  Bliv ved med at spørge, hvis I virkelig mangler kandidater. En del vil gerne stille op, hvis det går op for dem, at der ikke er andre.

Læs mere og se video om FUV's undersøgelse om rekruttering til menighedsråd: Opskriften på at rekruttere til menighedsråd

Når I har identificeret hvilke kompetencer I har brug for, fået talt om hvordan I kan præsentere det meningsfulde og vigtige i arbejdet og sammen fået identificeret mulige kandidater, skal I til at kontakte kandidaterne.

Aftal, hvem der kontakter hvem

 • Vær opmærksom på at relationen til den du skal henvende dig til har betydning. Man lytter mere til en man har tillid til og godt kan lide.
 • Ring til den potentielle kandidat og præsenter dig.
 • Fortæl hvorfor du ringer til vedkommende (vi er enige om, at du er organisatorisk virkelig dygtig/ vi ved, at du er engageret i kirkens liv/vi har virkelig brug for dine evner i forhold til personaleledelse etc).
 • Spørg om vedkommende har tid nu og aftal evt et møde eller et tidspunkt til en lidt længere samtale, hvis de ikke har tid med det samme.
 • Videre i telefonsamtalen eller på et møde kan du fortælle, hvorfor det er et vigtigt og meningsfyldt arbejde og spørg om vedkommende vil komme til orienteringsmødet og høre mere. Og om vedkommende har nogle spørgsmål her og nu.
 • Spørg evt. om du må ringe igen senere eller om I skal aftale et møde.
 • Spørg til, hvad de ville synes var sjovt at arbejde med.
 • Høre også til deres bekymringer og overvejelser.

Nedenfor kan du downloade en version af postkortet, hvor du på bagsiden digitalt kan gå ind og skrive i pdf'en og printe selv eller sende til trykkeri. 

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2024

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet uddybende tekster og materiale så man kommer godt fra start og i mål med valget. 

 

Find det her: 

Menighedsrådsvalget 2024

Læs meget mere om forberedelse til menighedsrådsvalget 2024 hos Landsforeningen af Menighedsråd her